Peter Ossenkoppele Algemeen directeur, rdgKompagne

“Ik neem betere besluiten op basis van andere prioriteiten”

Ik zag mezelf nooit als iemand die veel nadenkt over het ontwikkelen van een toekomststrategie. Tijdens de directiecounsel heb ik ontdekt dat je dit kunt leren. Ik weet nu dat je de toekomst prioriteit móet geven. Zo creëer je ontwikkelmogelijkheden voor het bedrijf én jezelf.

Door de gesprekken met andere deelnemers van de counsel, opende zich bij mij een potje creativiteit waarvan ik niet wist dat ik die had. Je mag je plannen delen met anderen, die er vervolgens weer op reflecteren. Dit dwingt je opnieuw tot nadenken en biedt nieuwe inzichten.

“Mijn ‘sense of urgency’ is sterk verbeterd”

Sence of urgency

De counsels brachten bij mij structuur aan in een onrustig denkproces. Elke bijeenkomst was voor mij een tijd van bezinning. Het creëerde tijd en ruimte voor ontwikkeling. Ik neem nu bijvoorbeeld betere besluiten op basis van andere prioriteiten. Je krijgt absoluut een betere ‘sence of urgency’.

Goede samenwerking

Er heerste elke keer weer een geweldige onderlinge saamhorigheid. Collega’s uit totaal andere branches bleken met soortgelijke problemen te zitten. Omdat iedereen een eigen kijk op de zaken heeft kun je handig op elkaar inspelen. Zo kom je samen tot nieuwe oplossingen en inzichten.

 

RDG leiderschap ontwikkelen
RDG leiderschap ontwikkelen
RDG leiderschap ontwikkelen
RDG leiderschap ontwikkelen
Ambassadeur Peter Ossenkoppele
rdgKompagne

Roessingh Dienstengroep BV, handelend onder de naam rdgKompagne, levert hulpmiddelen aan mensen die door een (motorische) beperking niet kunnen praten of andere belemmeringen hebben. Het zijn veelal ICT-oplossingen die aangeboren of verworven letsel deels compenseren en daarmee helpen een zelfstandiger bestaan te leiden.

Het bedrijf maakt deel uit van het Roessingh-concern en heeft vestigingen in Enschede, Utrecht en Eindhoven.

Ga naar de website www.rdgkompagne.nl