Ervaar de kracht van coachend leidinggeven

Op een coachende stijl leidinggeven is op een inspirerende manier aandacht geven aan je medewerkers. Ze niet primair willen sturen maar ze zelf de weg laten vinden naar het gemeenschappelijke doel. Dat is misschien wel de essentie en betekenis van coachend leiderschap.

Wat is coachend leiderschap?

Coachend leiderschap is onderzoekend leiderschap, doe wat past en laat wat niet past. Als je op en coachende stijl leidinggeeft gaat het niet over de snelheid waarmee iemand zich ontwikkelt in de richting die jij wilt. Het gaat erover dat ontwikkeling en beweging vanuit een intrinsieke wil wordt gestart. De motor die zonder brandstof kan draaien, geen energie kost maar energie levert zodat je talenten optimaal benut en plezier en balans wordt ervaren.

Coachend leidinggeven is veel effectiever dan sturend en dwingend leiderschap

Het uitgangspunt van coachend leiderschap is dat je oog hebt voor de unieke talenten, wensen en gedrevenheden van mensen in jouw organisatie of in jouw team. Als je in de valkuil van coachend leidinggeven stapt door sturend en dwingend te zijn dan ga je voorbij aan al die unieke talenten en eigenschappen van anderen. Jouw wil wordt wet en je gaat er (on)bewust vanuit dat anderen jou begrijpen en volgen. In sommige situaties lukt dat aardig en kun je de druk opvoeren en mensen laten doen wat jij graag wilt. Maar in de meeste gevallen is het contraproductief en zelfs destructief op termijn.

Jouw mensen zelf de weg laten vinden

Coachend leiderschap is ook veel meer dan in je kantoor zitten en een strategie bedenken. Het gaat over het raken van de organisatie met jouw persoonlijke aanwezigheid door het bouwen van relaties met je mensen en het stimuleren van productieve conversaties onderling. Jouw medewerkers zelf de weg te laten vinden door het aanmoedigen van het nemen van verantwoordelijkheid en het stimuleren van zelfstandigheid. Als je graag meer effectief naar je mensen wilt zijn zul je echter eerst jezelf moeten kennen.

Wat is nodig voor coachend leiderschap?

Zelfkennis, inzicht en bewustwording. Een coachende stijl van leidinggeven kun je ontwikkelen door allereerst zelf te ervaren hoe je in beweging komt en je eigen coach kunt worden. Kom je in beweging vanuit je eigen wil of door prikkels van buiten? Herken je je eigen gedrevenheden en kun je de koppeling maken tussen jouw drijfveren, talenten en jouw gedrag? Zonder direct het oordeel te vellen maar wel het causale verband te zien? Jouw gedrevenheden hebben ook een directe connectie met een unieke taal die je spreekt en non-verbaal uitzendt. Als je verwacht dat iedereen jouw taal verstaat stap je in de valkuil van coachend leidinggeven. Je gaat ervan uit dat anderen net zo gedreven zijn als jij terwijl iedereen uniek is en zijn of haar eigen gedrevenheden heeft.

De coachende stijl van leidinggeven

Om coachend leiding te kunnen geven zul je zelf naar een bewustwordingsniveau moeten gaan waarin je oog hebt voor de eigen unieke talenten, gedrevenheden, valkuilen en allergieën. Door te ervaren dat je jouw gedrag kunt veranderen op het moment dat het niet productief is en het jouw medewerkers een intrinsiek en onbevredigend gevoel geeft. Dat gaat niet vanzelf maar vraagt reflectie en echte wil om het anders te doen. Als jij zelf gaat ervaren dat het voor jou zo werkt zul je begrijpen dat het voor een ander anders werkt. Je gaat ‘natuurlijk’ samen op zoek naar de unieke kwaliteiten en gedrevenheden van de ander in plaats van die van jou te projecteren op die ander. Je gaat als coach leidinggeven. Dat is wat coachend leiderschap zo krachtig maakt en tegelijkertijd heel natuurlijk. Een voorwaarde voor blijvende permanente ontwikkeling van mens en organisatie.

Wil jij jouw vaardigheden als leidinggevende ontwikkelen? Stel jezelf eens de volgende 10 vragen.