Met welke 10 eigenschappen maak je als Young Professional je ambities waar?

Young professionals hebben een drietal belangrijke drijfveren waar ze op ‘aangaan’ in hun werk en ambitie.

  • De behoefte aan geluk. Gelukkig zijn staat min of meer gelijk aan succesvol zijn.
  • Persoonlijke ontwikkeling, zoeken naar richting en perspectief wordt als allerbelangrijkste gezien.
  • Ze verwachten maatwerk, die aansluit op hun persoonlijke doelen  beleving. Verder zijn Young Professionals niet hiërarchisch ingesteld maar hebben respect voor natuurlijk gezag.

Om hier invulling aan te kunnen geven als Young Professional (YP) is persoonlijk leiderschap essentieel. Persoonlijk leiderschap is te ontwikkelen. Hoe? Ontdek het met de volgende 10 vragen: 

1. Heb je zicht op  jezelf  -  ben je je bewust van je (voorbeeld)rol?

Persoonlijk leiderschap bestaat op de eerste plaats uit het leiden van jezelf. Jouw kwaliteiten, drijfveren, (eigen)aardigheden en je valkuilen, die je weerhouden om de uitdagingen aan te gaan. Vraag: Houd je jezelf geregeld de spiegel voor en daag je je uit om je te ontplooien?  

2. Neem je verantwoordelijkheid – ben je bereid om te veranderen?

Persoonlijk leiderschap betekent aanspreekbaar zijn op eigen gedrag, open staan voor de dialoog en in staat zijn anderen aan te spreken. Vraag: Durf jij anderen aan te spreken, af te bakenen, grenzen aan te geven en kan jij anderen om hulp vragen?

3. Ben je autonoom en authentiek – heb je zelfvertrouwen om je eigen koers uit te stippelen?

Iemand met persoonlijk leiderschap creëert, geeft richting en neemt besluiten.Vraag: Ken je jouw missie voor je leven en je eigen kompas en durf je hierop te vertrouwen?

4. Heb je inlevingsvermogen en vertoon je respect – sta je open voor verschillende invalshoeken en werk je vanuit verbinding met anderen?

Door begrip val je niet in het oordeel, maar heb je het vermogen zelf in beweging te komen, de ander aan te zetten tot actie en zoek je opnieuw de verbinding. Je hoeft niet te kiezen, je kunt begrip hebben voor een ieder. Vraag: Kan jij vraagstukken zonder oordeel vanuit verschillende invalshoeken analyseren en ombuigen naar activiteiten?

5. Ben je mensgericht – ken je je (intrinsieke) motivatie?

Vanuit persoonlijk leiderschap heb je oog voor investeringen van jezelf en van anderen. Iedere mens zet zich op zijn of haar manier in, bewust maar vaak ook onbewust, voor het gemeenschappelijk doel. Vraag: Ken jij de belangen van jezelf en die van anderen, welke betekenis een rol of de baan voor eenieder heeft en geef je hier waardering aan?

6. Ben je in verbinding - is succes een teamsport voor jou?

De persoonlijke leider zet zijn persoonlijke talenten en vaardigheden in met als doel dat zowel hij/zij als anderen kunnen groeien en ontwikkelen en door mooi samenspel nog mooiere doelen gerealiseerd worden."Alleen ga je sneller, samen kom je verder." Vraag: Handel jij vanuit de gedachte ”de kracht van het samenwerken” en realiseer jij je dat jullie samen verder komen dan alleen?

7. Ben je dienstbaar – help jij anderen het beste uit zichzelf te halen?

Een belangrijke vaardigheid van een YP is om naast je eigen belangen ook die van anderen te behartigen zodat eenieder tot zijnrecht komt en gaat groeien. Vraag: Ben jij benaderbaar en neem jij de tijd om anderen te helpen om de beste versie van henzelf te worden?

8. Wat is jouw visie op groei en ontwikkeling – daag je jezelf en anderen uit?

Bij persoonlijk leiderschap stimuleert een YP zichzelf en mensen om zich heen, op zoek te gaan naar nieuwe gebieden van groei en ontwikkeling. Je begrijpt dat dit met vallen en opstaan gaat. Groei en ontwikkeling begint bij het inzicht dat je iets (nog) niet weet of kan en durft daarop te reflecteren.Vraag: Accepteer jij dat je iets (nog) niet weet of kan en sta jij jezelf toe dat je kunt struikelen maar ook weer kunt opstaan? Weet jij hulplijnen in te roepen?

9. Stel je duidelijke doelen – creëer en verwezenlijk jij deze doelen?

Vanuit persoonlijk leiderschap weet een YP zijn persoonlijke- en organisatiedoelen met elkaar te verenigen. Hij heeft de creativiteit en energie om op beide terreinen zijn eigen en de doelen van de organisatie te realiseren. Vraag: Heb jij jouw doelen scherp, concreet, in woord en beeld? En is werk/ privé met elkaar in balans?

10. Heb je een kompas met jouw missie, jouw betekenis en jouw pad– neem je eigenaarschap op deze route?

De laatste belangrijke vaardigheid is dat een YP weet wat zijn doelen zijn en als geen ander begrijpt hoe belangrijk de route is. Je neemt hier eigenaarschap op en betrekt en verbindt anderen hierbij. Vraag: Wat inspireert jou? Wat is jouw missie, jouw betekenis en jouw pad?

Ambities realiseren is keuzes maken. Waar ben je goed in en wat zijn je valkuilen. Ontwikkel meer zelfvertrouwen door zelfinzicht, zelfkennis maar ook inzichten hoe anderen het doen. 

3 vragen met 'nee' beantwoord?

Wellicht kan coaching of training je helpen in jouw persoonlijke ontwikkeling. Word ook een persoonlijk leider!

Flyer YP counsel
Training: Young Professional Counsel

In de training ga je aan de slag met datgeen waar in wilt groeien. Je word je meer bewust van wie je bent en wat je doet. Je past dit toe in je dagelijks werk. Je ontdekt hoe jij in veranderende omstandigheden je mogelijkheden benut. Je zet je talenten volop in. Wat je ervaart neem je mee naar je leergroep met andere hoogopgeleide young professionals. Zo leer je van en met elkaar. Je versterkt je persoonlijk leiderschap. Dat heeft impact op jou, je werk en de mensen om je heen.