Leiderschapsontwikkeling

De huidige tijd vraagt een leider die over veelzijdige kwaliteiten beschikt. Een leider die oog heeft voor de medewerkers en gebruik maakt van hun talenten waardoor de organisatie en de mens groeien. Essentieel daarbij is dat hij/zij goed kan communiceren en verbindingen met anderen kan maken. In het verlengde hiervan geeft deze leider sturing en ruimte aan processen met als resultaat dat doelen worden bereikt. Belangrijk hierbij is persoonlijk leiderschap. Zodat je leiding neemt in je beslissingen en verantwoordelijkheid neemt voor jouw functioneren. Wat leiderschapsontwikkeling is en hoe een leiderschapsontwikkelingsprogramma je kan helpen lees je hieronder.

Wat is leiderschapsontwikkeling?

Niet iedereen is zich bewust van de impact van haar/zijn eigen gedrag op anderen. Door omstandigheden ben je meegegaan met de stroom der verwachtingen. Heb je een autoritaire of directieve stijl aangeleerd. Of de leiderschapskwaliteiten zijn door vastgeroeste patronen en routines in het slop geraakt. Medewerkers en ook de privéomgeving kunnen te maken krijgen met jouw passief of onzeker handelen of zelfs negatieve denkwijze.

Om uit deze impasse te komen is het van belang jouw visie op leiderschap te ontwikkelen. Om daarna ook daadwerkelijk jouw leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen, die in de basis aanwezig zijn, door ze op een positieve en actieve wijze zichtbaar te maken. De competentie leiderschap nader te ontwikkelen, als het ware. Middels reflectie ontstaan inzichten waar je eerder niet van bewust was. Bewustwording is de eerste stap naar de ontwikkeling van jouw leiderschap.

Hoe ontwikkel je leiderschap?

Door de veranderingen in de maatschappij en organisaties zijn er inmiddels een aantal trends op het gebied van leiderschapsontwikkeling ontstaan. De Ondernemersacademie heeft vanuit een onderscheidende visie op leiderschap programma’s ontwikkeld waarbij groei naar het eigen volledig potentieel een focus is. Een organisatie van de toekomst staat voor de Ondernemersacademie gelijk aan een lerende organisatie waar je fouten mag maken en mag experimenteren. Dit vraagt om leiderschap dat uitnodigt, reflecteert, inspireert, los kan laten (anders vast houden) en bij kan sturen. Het leiderschapsontwikkelingsprogramma geeft door  inzicht, verdieping en reflectie handvatten voor persoonlijk leiderschap en biedt een integrale kijk op jouw leiderschapsvraagstukken vanuit het driedimensionaal kijken. Dit laatste gaat uit van de drie lenzen gebaseerd op de theorie van Daniel Ofman.

Het resultaat van een leiderschapsontwikkeling programma

Het ontwikkelen van de competentie leiderschap is succesvol wanneer de leider:

  • Situaties goed inschat en daarop met gepaste overtuiging, integriteit en creativiteit handelt;
  • De juiste insteek kiest vanuit authenticiteit en het vertrouwen op intuïtie;
  • Het hoofd koel houdt ten tijde van een crisissituatie, ondanks de nodige twijfels en chaos.
  • Het vizier gericht is op het grotere geheel.
  • Daadkracht toont bij het nemen van impopulaire maatregelen zonder enige vorm van eigenbelang.
  • Het empathisch vermogen zichtbaar is in passend gedrag.
  • Handelt vanuit intrinsieke motivatie zodat je je doelen bereikt.

Jouw eigen visie op leiderschap ontwikkelen

Bewustwording van je huidige gedrag en de keuze om dit gedrag te kunnen veranderen is het begin van persoonlijk en natuurlijk leiderschap.

Gedurende het traject komt inzicht tot stand door kennis, ervaring, reflectie en intervisie. Door verbindingen te leggen met jezelf, je persoonlijke relaties, werkrelaties, het verleden en met de toekomst wordt een proces in gang gezet waarbij je ontwikkelstappen zet volgens het concept “Inzicht”, “Route bepalen” en “Route volgen”.

Uitgangspunt daarbij is zelfkennis. Hoe ben ik geworden zoals ik ben? Zonder zelfkennis kun je geen directie geven aan je eigen leven. Los van onoverkomelijke levensgebeurtenissen als ziekte en verlies, heb je merendeel zelf de keuze om een richting te bepalen. Deze keuzes kunnen vertroebeld zijn door de invloed van anderen, maar in den gronde zijn het jouw keuzes. Keuzes die je mede hebben gevormd. Om veranderingen te realiseren is het van belang in te zien dat je hiervan hebt geleerd en dat je koers kunt veranderen. Een koers die betekenis voor jou heeft en die door jou wordt uitgezet en ingezet.

Leiderschapsontwikkeling programma's Ondernemersacademie

De Ondernemersacademie biedt verschillende trajecten om leiderschap te ontwikkelen ten behoeve van jezelf, de organisatie, het team en de medewerkers. Leiderschapsontwikkeling gaat verder dan de werkomgeving. De kern van jouw toegevoegde waarde wordt geraakt. Je wordt bewuster van jezelf, je eigen talenten en keuzemogelijkheden. Dit heeft consequenties op jouw functioneren in jouw werkomgeving maar ook in jouw persoonlijk leven. Het is verrijkend en biedt kansen voor de toekomst.

  • Op directie- en managementniveau biedt de Ondernemersacademie counsels waarbij je met 7-8 deelnemers van andere bedrijven in gesprek bent over jouw organisatorische en persoonlijke leiderschapsvraagstukken.
  • Verdieping op leiderschapsontwikkeling en verbinding zijn centrale thema’s bij coaching op maat en 1 op 1 coaching.
  • De onderlinge samenwerking staat centraal in teamontwikkelingstrajecten waar regie nemen en in beweging komen onder begeleiding van de deskundige coaches en trainers van de Ondernemersacademie gerealiseerd wordt.

De Ondernemersacademie, van inzicht naar verbinding en leiderschapsontwikkeling.

Leiderschapsontwikkeling
Je leiderschap met college-vakgenoten, alleen of met je team ontwikkelen? Waar mogen wij jou bij helpen?