Door leiderschapsontwikkeling organisatieontwikkeling

van inzicht naar verbindingen en ontwikkeling

  • Visie op leiderschap door Bart Lieven Door: Bart Lieven

    Er wordt mij vaak gevraagd wat leiderschap nu inhoudt? Er zijn al zoveel definities maar het is goed om het vanuit het gedachtegoed van de Ondernemersacademie te duiden.

  • De essentie van coaching volgens Zwaan Smale Door: Ondernemersacademie

    “Waar gaat coaching over .. “, door Zwaan Smale, Enneagram-specialist bij Ondernemersacademie . In dit blog geeft zij aan wat volgens haar de essentie van coaching is, wat haar drijft en welk inspirerend boek zij jou als leider aanraadt?

  • De essentie van coaching volgens Joost Hakvoort Door: Ondernemersacademie

    “Waar gaat coaching over .. “, door Joost Hakvoort, leiderschapscoach bij Ondernemersacademie . In dit blog geeft hij aan wat volgens hem de essentie van coaching is, wat hem drijft en welk inspirerend boek hij jou als leider aan raadt?

Pagina: