• En dat is dus logisch... Door: Matthieu Beunders

    Ik zag onlangs dat een coach zich presenteerde als een ‘echt luisterend oor’. Dat is vaak ook waar coachklanten behoefte aan hebben, om gehoord te worden. Het is echter één aspect van coachen, en niet het meest actieve. Om een coachee verder te helpen tilt de coach zijn verhaal, vraag of probleem naar een ander niveau zodat er nieuwe inzichten ontstaan.

  • Directiecounsel, leiderschapstraject voor ondernemers en directieleden Door: Ondernemersacademie

    Jij weet dat inspelen op toekomstige ontwikkelingen cruciaal is voor zakelijk succes. Nieuwe markten, technologieën en actuele thema’s zoals MVO vragen aandacht. Maar ook jij hebt te maken met de waan van de dag. Urgente zaken dringen voor. De planningscyclus is op orde maar echt tijd voor de toekomst is schaars. En je weet dat je die tijd moet vrijmaken om inspirerend te zijn voor je onderneming.

  • Afsluiting directiecounsel 11 Door: Ondernemersacademie

    ‘’Innoveren, inspireren, bedrijfsresultaten verbeteren én je leidinggevende capaciteiten verder ontwikkelen’’. Dat doe je in de directie counsel van de Ondernemersacademie.

Pagina: