Leiderschapsontwikkeling, organisatieontwikkeling

  • Persoonlijk Leiderschap Door: Mirjam van Essen

    Persoonlijk leiderschap gaat over leiding nemen in je beslissingen en je verantwoordelijkheden nemen voor jouw functioneren. Dat heeft zowel zakelijk als privé verreikende consequenties. Sommigen laten hun beslissingen over aan het lot of aan de besluitvaardigheid van derden. Dat kan passief gedrag met zich meebrengen. En een voortslepende situatie waar jij en wellicht ook jouw omgeving niet gelukkig mee bent/is. Om tot daadkracht te komen is het nodig kritisch naar jezelf en jouw situatie te kijken. Wat heb jij nodig om weer tot je kern te komen? 

  • Hoe een ontwikkeladvies en SLIM-subsidie je kunnen helpen een leercultuur te ontwikkelen Door: Ondernemersacademie

    Ontwikkelingen als robotisering en automatisering binnen bedrijven en veranderingen op de arbeidsmarkt vragen veel  van je medewerkers. Nog niet zo lang geleden kon de vakman door het maken van vlieguren doorgroeien van gezel naar meester. De vakman van nu heeft structurele scholing nodig om senioriteit te krijgen, te behouden en dat vraagt een organisatie waar een open leercultuur aanwezig is.

  • Ondernemerschap bij de overheid, zorg en onderwijs Door: Ineke Nijen Es

    Geregeld krijgen wij de vraag of wij ook coaching en leiderschapsontwikkeling verzorgen bij overheid, zorg en onderwijsinstellingen, omdat onze naam doet vermoeden dat wij er voor het bedrijfsleven zijn. Niets is minder waar! De roep om ondernemerschap in onderwijs, zorg en overheid s groter dan ooit, nu vraagstukken complexer en dynamischer zijn en inwoners transparantie en openheid vragen. 

Pagina: