De onmisbare competenties van leidinggeven

Iedereen is een leider. Of we nou een organisatie leiden, een team, een groep vrienden, familie of gewoon onszelf aansturen? We zijn allemaal een leider en elke dag kunnen we groeien in de competentie leidinggeven. Sommige beheersen deze competentie al van nature tot in de puntjes en hebben vaak niet eens door dat het een natuurlijke eigenschap is.

In dat geval spreken we over natuurlijk leiderschap. Maar waarin verschillen de natuurlijke leiders van leidinggevenden die anderen vertellen wat ze moeten doen. Die een manier van leiderschap hebben die veel energie oplevert en weinig energie kost. Welke competenties van leidinggeven zijn hierbij belangrijk? Dat antwoord lees je hieronder.

Leidinggevende competenties van natuurlijk leiderschap

De meest bewonderde, gevolgde, gerespecteerde en volledig competente leiders zijn zij die in staat zijn om anderen te motiveren en inspireren om hun volledige potentieel als mens te bereiken. Deze leiders zijn niet aan het sleuren, duwen of trekken. Door hun gepassioneerde, inspirerende, positieve houding volgen de mensen hen van nature. De natuurlijke leiders hebben een aantal kenmerken, deelcompetenties van leidinggeven gemeen. Zij:

 1. Hebben zicht op zichzelf
 2. Nemen verantwoordelijkheid
 3. Zijn autonoom en authentiek
 4. Hebben inlevingsvermogen en vertonen respect
 5. Hebben zicht op menselijke investeringen
 6. Zijn van mening dat alles bestaat door verbinding
 7. Zijn bereid tot dienstbaarheid
 8. Hebben een visie voor groei en ontwikkeling
 9. Stellen duidelijke doelen
 10. en hebben een heldere strategie

Competenties van natuurlijke leiders nader toegelicht

Verbinding is een kernbegrip in dit leiderschap. Natuurlijke leiders staan in verbinding met zichzelf, hun medewerkers en de buitenwereld. Zij beseffen dat in deze leidinggevende competentie alles met alles is verbonden. Dat maakt dat ze oog hebben voor het grotere geheel en zich daar ook verantwoordelijk voor voelen. Daardoor sturen ze veel meer vanuit de bedoeling; de bijdrage of toegevoegde waarde die ze als persoon en organisatie willen leveren. Bureaucratische regel- en controlezucht passen hen niet. Evenzo passen dubbele agenda’s en politieke spelletjes niet.

Natuurlijk leiders zijn authentiek, open en transparant. Zijn mensen weten precies wat ze aan hem hebben. Hij geeft vertrouwen, is benaderbaar, deelt informatie, durft de controle los te laten en staat open voor nieuwe ideeën. Uit alle lagen van de organisatie. Want als je juiste beslissingen wilt nemen, is het belangrijk dat je die baseert op alle kennis die voorhanden is. In onze veranderlijke wereld kun je als leider onmogelijk nog alles alleen besluiten, dan loop je het risico dat je belangrijke informatie mist.

De open en transparante houding stimuleert en inspireert anderen om het beste uit zichzelf te halen en persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor hun bijdrage aan de vanzelfsprekend heldere gezamenlijke doelen van de organisatie. Daar gaan ze voor. En fouten maken mag bij een natuurlijk leider, omdat hij weet dat angst om te falen mensen ervan weerhoudt om risico’s te nemen, waardoor groei en ontwikkeling blokkeert. Als je mensen vertrouwen geeft, gaan ze daar ook naar handelen.

Een ander kenmerk van natuurlijke leiders is dat ze heel erg in het nu leven. Onverwachte gebeurtenissen, toevalligheden of tegenslagen? Ze nemen de situatie zoals hij is en vertrouwen op hun intuïtie, omdat ze weten dat daaruit de mooiste ontwikkelingen kunnen voortkomen.

“Wat belangrijk is als leidinggevende is niet wat er gebeurt als je er bent, wat belangrijk is, is wat er gebeurt als je er niet bent.”

Het ontwikkelen van de competentie leiderschap start met zelfinzicht

De belangrijkste voorwaarde voor en eigenschap van natuurlijke leiders: ze zijn bereid en in staat tot zelfreflectie. Want om in verbinding te kunnen staan met alles en iedereen om je heen is het cruciaal dat je een goed zicht op jezelf hebt. Daar begint het. Stel jezelf de vragen op de volgende pagina om te weten of jij voldoende zicht op jezelf hebt?

Natuurlijke leiders kennen zichzelf goed; hun sterke en zwakke kanten, maar vooral ook hun automatische gedragspatronen; het gedrag dat ze in bepaalde situaties neigen te vertonen. Want als je inzicht hebt in je eigen patronen, ze herkent en erkent, ben je ook in staat om dat patroon te doorbreken en ander gedrag van de competentie leidinggeven te omarmen.

Natuurlijk leiders zijn niet zozeer het hoofd maar veel meer het hart van de organisatie.

Het mooie is dat je jezelf met reflectie en coaching kunt ontwikkelen in kenmerken en de competenties van natuurlijk leiderschap. Een manier van leidinggeven die veel energie oplevert en weinig energie kost.

Lees ons blog

Lees ook ons blog “Leiderschap en vakmanschap, de toekomst anders organiseren …”

 

Succesvolle leiders zijn zowel:

 • verbindend als sturend;
 • mens- en procesgericht;
 • en geven zowel ruimte als richting.
Natuurlijk Leiderschap