Vaardigheden leidinggeven ontwikkelen

Natuurlijke leiders hebben een aantal leidinggevende vaardigheden waardoor het lijkt dat ze moeiteloos leidinggeven. We hebben goed nieuws: deze vaardigheden zijn te ontwikkelen. Hoe? Lees verder en turf mee? Meer dan 3x een ontkennend antwoord, dan kan coaching of training je helpen om je leidinggevende vaardigheden te ontwikkelen.

1. Heb je zicht op  jezelf  -  ben je je bewust van je voorbeeldrol?

Leiderschap bestaat op de eerste plaats uit het leiden van jezelf. Jouw kwaliteiten, drijfveren, (eigen) aardigheden en je valkuilen, die je weerhouden om de hindernissen te nemen. Vraag: Houd jij jezelf geregeld de spiegel voor en daag jij je uit om je te ontplooien? 

2. Neem jij verantwoordelijkheid – ben je bereid om te veranderen?

Naast het feit dat de natuurlijke leider aanspreekbaar is op zijn eigen gedrag en open staat voor de dialoog is hij ook in staat anderen aan te spreken. Vraag: Durf jij anderen aan te spreken, af te bakenen, grenzen aan te geven en kun jij anderen stimuleren zelf oplossingen te bedenken?

3. Ben je autonoom en authentiek – heb je zelfvertrouwen?

Een natuurlijk leider heeft als leidinggevende vaardigheid dat hij richting geeft en besluitvaardig is. Anderen voelen het aan als je onzeker bent in jouw rol en dit zal van grote invloed zijn op jouw leiderschap. Vraag: Ken jij jouw missie voor je leven en je eigen kompas en durf jij hierop te vertrouwen?

4. Heb je inlevingsvermogen en vertoon je respect – sta je open voor verschillende invalshoeken?

Door begrip valt een natuurlijk leider niet in het oordeel, maar heeft hij of zij het vermogen de ander aan te zetten tot actie en zoekt opnieuw de verbinding. Je hoeft niet te kiezen, je kunt begrip hebben voor een ieder. Vraag: Kun jij vraagstukken zonder oordeel vanuit verschillende invalshoeken analyseren en ombuigen naar activiteiten?

5. Ben je mensgericht – ken je de intrinsieke motivatie?

Een natuurlijk leider heeft oog voor investeringen van zichzelf en van anderen. Iedere mens zet zich op zijn of haar manier, bewust maar vaak ook onbewust, in voor het gemeenschappelijk doel. Vraag: Ken jij de belangen van jouw medewerkers, welke betekenis de baan voor hen heeft en geef je hier waardering aan?

6. Ben je verbindend - geloof jij dat succes een teamsport is?

De leider zet zijn persoonlijke talenten en vaardigheden in met als doel dat anderen ook groeien en ontwikkelen en door samenwerking nog mooiere doelen gerealiseerd worden. Vraag: Handel jij dagelijks vanuit de gedachte ”de kracht van het samenwerken” en realiseer jij je dagelijks dat jullie samen verder komen dan alleen?

7. Ben je dienstbaar – wil je het beste uit anderen halen?

Een belangrijke leidinggevende vaardigheid is om de belangen van anderen te behartigen zodat mensen tot hun recht komen en zelf gaan groeien. Vraag: Ben jij benaderbaar en neem jij de tijd om anderen te helpen om de beste versie van henzelf te worden?

8. Wat is jouw visie op groei en ontwikkeling – daag je anderen uit?

Een natuurlijk leider stimuleert mensen om op zoek te gaan naar nieuwe gebieden van groei en ontwikkeling. Zij begrijpen dat dit met vallen en opstaan gaat. Vraag: Mogen er in jouw team echt fouten worden gemaakt? En sta jij jezelf toe dat je kunt struikelen maar ook weer kunt opstaan?

9. Stel jij duidelijke doelen – creëer en verwezenlijk je doelen?

Een natuurlijk leider weet zijn persoonlijk en organisatiedoelen met elkaar te verenigen. Hij heeft de creativiteit op beide terreinen om zijn eigen doelen en de doelen van het team en de organisatie te realiseren. Vraag: Heb jij jouw doelen scherp, concreet, in woord en beeld? En is werk/ privé met elkaar in balans?

10. Heb je een heldere strategie – of leg je uit?

De laatste belangrijke leidinggevende vaardigheid is dat een natuurlijk leider weet wat zijn doelen zijn en als geen ander begrijpt hoe belangrijk de koers is. Hij bedenkt zo’n koers echter niet zelf, maar heeft de creativiteit om anderen eigenaar te maken van de doelen, zodat zij de koers mede gaan bepalen. Vraag: Inspireer jij jouw medewerkers op missie, visie en kernwaarden? Focus jij je op het why of op het what?

Vaardigheden leidinggeven ontwikkelen

Leiderschap is meer dan in je kantoor zitten en een strategie bedenken. Het gaat ook over het raken van de organisatie met jouw persoonlijke aanwezigheid, met het bouwen van relaties en met het stimuleren van productieve gesprekken. Het ontwikkelen van jouw leidinggevende vaardigheden helpt je om jezelf als instrument flexibel en effectief in te zetten.

3 vragen met 'nee' beantwoord?

Wellicht kan coaching of training je helpen jouw leidinggevende vaardigheden te ontwikkelen. Word ook een natuurlijk leider!