• Organisatieontwikkeling door persoonlijke ontwikkeling
  • Leren kijken en ontwikkelen vanuit inhoud, houding en verhouding
  • Beproefd concept: vanuit inzicht een route bepalen en volgen
  • Ontwikkelen natuurlijk leiderschap vanuit passie, vaardigheden, rol
Ontdek jouw talenten, kwaliteiten en valkuilen
Ontdek jouw talenten, kwaliteiten en valkuilen
Onze ambitie: waarin wij geloven

De toekomst op tijd organiseren

Ondernemers vervullen een sleutelrol in onze samenleving. Zij zorgen ervoor dat bedrijven zich continu vernieuwen en toegerust zijn voor de toekomst. Dit zorgt voor maatschappelijke vooruitgang. Daarnaast biedt het kansen voor medewerkers om zich te ontplooien in deze samenleving. De noodzakelijke aandacht voor voortdurende vernieuwing is groter dan ooit. Waar deze aandacht wordt gefocust en vermenigvuldigd binnen de onderneming ontstaat de ‘power of excellence’. Organisaties die zo willen presteren kiezen ervoor om hun krachten te bundelen met anderen, om daarmee het leerproces in en buiten de eigen onderneming te versterken.

Natuurlijk leiderschap

Ondernemersacademie ondersteunt ondernemers en professionals bij de permanente vernieuwing van hun bedrijf of organisatie. Het natuurlijk leiderschapsconcept is daarbij ons vertrekpunt. Een uniek concept dat er vanuit gaat dat ieder mens uniek is, eigen kracht  heeft en organisatieontwikkeling start met persoonlijke ontwikkeling.

Van inzicht naar succes

Wanneer mensen in organisaties natuurlijk in hun kracht staan, de juiste dingen doen vanuit een intrinsieke motivatie ontstaan duurzame en succesvolle organisaties. Op de terreinen visie- en strategieontwikkeling, talent- en competentieontwikkeling hebben wij een breed aanbod van leermogelijkheden. Volgens vaststaande ontwikkelstappen: inzicht, route bepalen en route volgen. 

Onze ambitie: waarin wij geloven
Ondernemersacademie Nederland

Wij geloven in de kracht van regionale netwerken. Daarom bieden wij onze deelnemers en coaches een platform in een viertal regio's in Nederland.

In de regio vertegenwoordigd

Wij hebben als missie een krachtige bijdrage te leveren in het proces van permanente vernieuwing van bedrijven in Nederland om succesvol te worden en te blijven. Dit doen we door ontwikkeling van verbindend-, duurzaam- en natuurlijk leiderschap van ondernemers en professionals.

Wij faciliteren deelnemers om kennis te delen, natuurlijk leiderschap te ontwikkelen, onaangesproken capaciteiten aan te boren, doelen te stellen en deze te bereiken.

Ondernemersacademie Nederland
Hier vindt u de motoren achter de organisatie

De waarden van ons team

Onder onze werkwijze liggen een aantal voor ons belangrijke waarden waardoor wij als professioneel, verbindend en waardevol worden ervaren:

  • Wij zijn ondernemend, integer en authentiek
  • Geven vertrouwen en onze onbevooroordeelde aandacht
  • En communiceren oprecht, eerlijk en transparant

Onze kwaliteit

Alle coaches, trainers en counselmanagers worden na ieder traject beoordeeld door de deelnemers. De evaluaties worden met hen gedeeld en zijn belangrijke onderleggers voor onze intervisie bijeenkomsten. Ook delen we de resultaten van een teamtraject met de opdrachtgever en gebruiken wij de inzichten bij het ontwikkelen, verbeteren en innoveren van de programmma's. 

Blog