Piramide van Lencioni

De kwaliteit van samenwerking in het team is van directe invloed op de prestaties en het concurrerende vermogen van een organisatie. Volgens Patrick Lencioni bestaat teamwerk uit 5 pijlers die hij heeft gegroepeerd in "de piramide van Lencioni". Hieronder leggen we uit de essentie per pijler (ook wel fase genoemd) en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

De 5 pijlers van de Piramide van Lencioni voor een goed functionerend team zijn onderling met elkaar verbonden. Lage resultaten op één van de pijlers (fasen) betekent veelal een risico voor een andere pijler.

Wat doen succesvolle teams volgens het Lencioni model?

Deze teams ontwikkelen onderling vertrouwen, waardoor zij positieve conflicten durven aan te gaan. Dit kunnen hartstochtelijke- en/of emotionele discussies zijn omdat ze weten dat ze niet gestraft worden. Het benutten van de standpunten van alle teamleden in deze discussies creëert commitment en vergroot de betrokkenheid. Hierdoor nemen de teamleden de verantwoordelijkheid gemaakte afspraken na te komen en elkaar aan te spreken op hun bijdragen. Met uiteindelijk positieve resultaten als het gevolg.

Piramide Lencioni

Piramide van Lencioni samengevat: leden van goed functionerende teams

  1. Vertrouwen elkaar;                                                                                                                                                                                                                      
  2. Gaan openlijk de strijd aan over ideeën;
  3. Steunen besluiten en actieplannen;
  4. Spreken elkaar aan op het realiseren van overeengekomen activiteiten;
  5. Concentreren zich op het bereiken van collectieve resultaten.

Hieronder staan de vijf pijlers van het Lencioni model nader uitgelegd.

Vertrouwen

Vertrouwen is de zekerheid van teamleden dat de intenties van hun collega’s goed zijn. Er is dan ook geen reden om beschermend of bezorgd over de groep te zijn. Bij voldoende vertrouwen voelen de teamleden zich op hun gemak en stellen ze zich kwetsbaar tegenover elkaar op. De teamleden durven daardoor hun zwakheden te erkennen en weten dat gebrekkige vaardigheden, fouten en hulpvragen niet tegen hen gebruikt worden. Teamleden voelen dat ze lerend en in ontwikkeling mogen zijn.

Conflicten

Conflicten is het vermogen van de teamleden om constructieve conflicten aan te gaan. Deze goede conflicten hebben als enige doel om op de kortst mogelijke termijn de best mogelijke oplossingen te bereiken. De teamleden benutten elkaars invalshoeken en standpunten zodat ze zich vol vertrouwen achter een besluit scharen en de organisatie laten groeien.

Betrokkenheid

Betrokkenheid is in de piramide van Lencioni een functie van twee zaken: duidelijkheid en steun. Goed functionerende teams nemen duidelijke beslissingen en nemen deze op tijd. Ze werken met complete instemming van alle teamleden, zelfs van diegenen die tegen het besluit hebben gestemd. Hoewel dit niet hun keuze is conformeren zij zich ook aan het besluit. Het team treedt als één team naar buiten en alle teamleden afzonderlijk handelen naar het genomen besluit.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is in teamwork de bereidheid van teamleden om collega’s aan te spreken op prestaties en/of gedragingen die schadelijk zijn voor het team. Van het teamlid vraagt dit dat hij/zij aanspreekbaar is op gedrag  en andere teamleden durft aan te spreken. Ook onderdrukken de teamleden de neiging om lastige gesprekken te vermijden. Leden van goed functionerende teams overwinnen deze natuurlijke neiging en durven risico’s te nemen.

Resultaten

Resultaten is volgens het Lencioni model het vermogen om te focussen op de specifieke (team)doelstellingen en duidelijk omschreven resultaten. Het gaat hier om een bredere definitie van resultaten dan alleen winst- en omzetcijfers, dan wel kostenbesparing. Het gaat ook om doelen die managers stellen op de weg daar naar toe, zoals input-doelstellingen. Vaak bieden deze doelen een veel betrouwbaarder beeld van de resultaten waar het team naar streeft.

Het verschil in teams volgens de piramide van Lencioni

      In goed functionerende teams:                                                                                 In niet goed functionerende teams:

  • Is er vertrouwen in elkaar                                                                                          Wordt geen kwetsbaarheid getoond
  • Ga je openlijk de strijd aan met elkaar                                                                     Is er kunstmatige harmonie
  • Steun je besluiten en actieplannen                                                                          Communiceer je onduidelijk
  • Spreek je elkaar aan op realiseren van overeengekomen activiteiten               Wordt er geen verantwoordelijkheid genomen
  • Concentreer je je op het bereiken van collectieve resultaten                              Gaat het eigenbelang voor op het teambelang

 

Hoe je team te ontwikkelen?

Wanneer je wil gaan leren met je team is het handig om van te voren een inschatting te maken van hoe jouw team zich al heeft ontwikkeld. De Lencioni vragenlijst vul je samen met alle teamleden in. De resultaten van alle teamleden bij elkaar opgeteld geeft je vrij eenvoudig aan in welke fase van ontwikkeling jouw team zich bevind.

Door met elkaar in gesprek te gaan, te reflecteren op de uitkomsten en praktijkcases in te brengen krijgen jullie het verdiepende gesprek. De teamcoach helpt het team om naar het proces te kijken en nodigt uit om te zeggen wat niet snel gezegd wordt. Per fase zijn er diverse oefeningen om uiteindelijk hogerop in de piramide van Lencioni te komen.

“HR manager productiebedrijf: mijn meest waardevolle inzichten naar aanleiding de teamsessie met het Lencioni-model is dat we verschillend naar ons team kijken, maar vooral dat we in discussie durfden te gaan over de uitkomsten en resultaten”
MT lid productiebedrijf

"De Lencioni vragenlijst legde bloot dat we verschillend naar ons team kijken. Met de uitkomsten en resultaten gingen we in gesprek om gelijke beelden op vraagstukken te maken."

Piramide Lencioni, Lencioni model
Lencioni vragenlijst ingevuld en behoefte aan een adviesgesprek om de resultaten te duiden?

Neem contact met ons via telefoonnumer: 06-12994368 of laat een berichtje achter via ons contactformulier

Lees ons blog: teamontwikkeling met behulp van het Lencioni model terwijl je thuis werkt