Piramide van Lencioni

De kwaliteit van het teamwerk is van directe invloed op de prestaties en het concurrerende vermogen van een organisatie. Volgens Patrick Lencioni bestaat teamwerk uit 5 pijlers "de piramide van Lencioni"

Piramide Lencioni

De 5 pijlers van de Piramide van Lencioni voor een goed functionerend team zijn onderling met elkaar verbonden en gevoeligheid op één van de pijlers betekent een risico voor een andere pijler. Door vertrouwen te ontwikkelen maakt een team positieve conflicten mogelijk. De teamleden zullen niet aarzelen hartstochtelijke- en/of emotionele discussies aan te gaan omdat ze weten dat ze niet gestraft zullen worden. Het benutten van de standpunten van alle teamleden in deze discussie creëert commitment. Indien deze beslissingen duidelijk zijn zullen teamleden elkaar durven aanspreken op hun bijdragen.

Piramide van Lencioni samengevat: leden van goed functionerende teams

1. Vertrouwen elkaar;                                                                                                                                                                                                                         2. Gaan openlijk de strijd aan over ideeën;                                                                                                                                                                                       3. Steunen besluiten en actieplannen;                                                                                                                                                                                            4. Spreken elkaar aan op het realiseren van overeengekomen activiteiten;                                                                                                                              5. Concentreren zich op het bereiken van collectieve resultaten.

5 pijlers Piramide Lencioni

Vertrouwen is de zekerheid van teamleden dat de intenties van hun collega’s goed zijn en er geen reden is om beschermend of bezorgd over de groep te zijn. Bij voldoende vertrouwen voelen de teamleden zich op hun gemak en stellen ze zich kwetsbaar tegenover elkaar op. De teamleden hebben het vertrouwen dat het erkennen van zwakheden, gebrekkige vaardigheden, tekortkomingen op sociaal vlak, fouten en verzoeken tot hulp niet tegen hen gebruikt worden.

Conflicten is het vermogen productieve conflicten aan te gaan. Teams die productieve conflicten aangaan weten dat het enige doel daarvan is op de kortst mogelijke termijn de best mogelijke oplossingen te bereiken om te kunnen groeien. De teamleden benutten elkaars perspectieven en standpunten zodat ze zich vol vertrouwen achter een besluit scharen.

Betrokkenheid is volgens Lencioni een functie van twee zaken: duidelijkheid en steun. Goed functionerende teams nemen duidelijke beslissingen en nemen deze tijdig. Ze werken met complete instemming van alle teamleden, zelfs van diegenen die tegen het besluiten hebben gestemd. Na het einde van een overleg, vergadering beseft iedereen dat geen enkel teamlid twijfelt over de vraag of de gemaakte keuzes moeten worden ondersteund.

Verantwoordelijkheid is in teamwork de bereidheid van teamleden om collega’s aan te spreken op prestaties en/of gedragingen die het team kunnen schaden. Van het teamlid vraagt dit het vermogen om het ongemak te kunnen verdragen dat samengaat met het aanspreken van een ander. Evenals het onderdrukken van de neiging om lastige gesprekken te vermijden. Leden van goed functionerende teams overwinnen deze natuurlijke neiging en durven risico’s te nemen.

Resultaten beschrijft Lencioni als het vermogen om te focussen op de specifieke (team)doelstellingen en duidelijk omschreven resultaten. Het gaat hier om een bredere definitie van resultaten dan alleen winst- en omzetcijfers, dan wel kostenbesparing. Het gaat ook om doelen die managers stellen op de weg daar naar toe. Vaak bieden deze doelen een veel betrouwbaarder beeld van de resultaten waar het team naar streeft. 

      In goed functionerende teams:                                                                                 In niet goed functionerende teams:

  • Is er vertrouwen in elkaar                                                                                          Wordt geen kwetsbaarheid getoond
  • Ga je openlijk de strijd aan met elkaar                                                                     Is er kunstmatige harmonie
  • Steun je besluiten en actieplannen                                                                          Communiceer je onduidelijk
  • Spreek je elkaar aan op realiseren van overeengekomen activiteiten               Wordt er geen verantwoordelijkheid genomen
  • Concentreer je je op het bereiken van collectieve resultaten                              Gaat het eigenbelang voor op het teambelang
MT lid productiebedrijf

"De Lencioni vragenlijst legde bloot dat we verschillend naar ons team kijken. Met de uitkomsten en reslutaten gingen we in gesprek om gelijke beelden op vraagstukken te maken."

Piramide Lencioni, Lencioni model
Lencioni test ingevuld en behoefte aan een gesprek?

Neem contact met ons via telefoonnumer: 06-12994368 of laat een berichtje achter via ons contactformulier