Proactief handelen

Persoonlijk leiderschap houdt ook in dat je je visie en je waarden kent, en deze tot uitdrukking brengt in je dagelijks handelen. Wanneer je geraakt wordt reageer je al snel vanuit je emoties. Hierdoor raak je gemakkelijk het contact met wat je écht belangrijk vindt kwijt. Daarom is handelen vanuit je emoties lang niet altijd in lijn met je eigen waarden. Het draagt zeker niet bij aan het realiseren van je visie en doelstellingen. Persoonlijk leiderschap ontwikkelen vraagt dat je je eigen patronen van reactief gedrag onderzoekt en dat je voortdurend oefent proactief te handelen vanuit jouw visie en waarden.

Proactief handelen, ken je cirkel van invloed en betrokkenheid

Zelfmanagement (manage je jezelf of laat je je managen?) heeft vooral te maken met de mate waarin jij je proactief en reactief opstelt. Een manier om je eigen proactiviteit te onderzoeken is door te kijken naar die dingen waar je de meeste tijd en energie in steekt. Welke resultaten je hierbij boekt en hoe het staat met jouw invloed op die situaties. Stephan Covey heeft dit beschreven als de cirkel van invloed en betrokkenheid.

a. Cirkel van betrokkenheid – de buitencirkel

In deze cirkel spelen zich verschillende zaken en dingen af die invloed op je hebben. Vanzelfsprekend zitten er dingen in deze cirkel die je graag zou willen aanpakken, maar waar je geen invloed op hebt (het uitbreken van de corona-pandemie, verkeersregels). Door een cirkel van betrokkenheid te maken kun je makkelijker ‘nee’ zeggen tegen dingen waar je niet bij betrokken wilt zijn omdat je geen invloed kunt uitoefenen. Je kunt op die manier makkelijker afstand nemen.

b. Cirkel van invloed–de binnencirkel

In jouw cirkel van invloed bevindt zich alles waar je wel invloed op uit kunt oefenen. De randvoorwaarde is wel dat iets pas in je cirkel van invloed kan bevinden als het ook in je cirkel van betrokkenheid zit. Je kunt geen invloed uitoefenen op iets waar je niet bij betrokken bent. De cirkel van invloed bevat dingen waar je echt een verschil kunt maken. Waar je door middel van jouw acties verandering teweeg kunt brengen. Hoe groter jouw cirkel van invloed, des te meer jij je leven kunt sturen zoals je wilt.

Vergroot je invloed met proactief gedrag

Om jouw cirkel van invloed te laten groeien is het belangrijk om te beseffen hoeveel initiatief je kunt nemen. Initiatief nemen betekent de verantwoordelijkheid nemen om iets te laten gebeuren. Door proactief te handelen groeit jouw cirkel van invloed. Je bent immers bezig met het uitvoeren van acties waardoor je mogelijke verandering teweegbrengt. Dit betekent dat je geregeld prioriteiten moet stellen: waar richt ik mijn energie op? 

Proactief gedrag is:

  • Verantwoordelijkheid nemen/de mogelijkheid je antwoord te kiezen;
  • Gedrag kiezen afhankelijk van je eigen besluiten en niet van de omstandigheden;
  • Kiezen tussen leven of geleefd worden;
  • Reactiviteit is vaak een selffulfilling prophecy (doordat je een bepaalde verwachting hebt zal deze ook uitkomen. Je krijgt wat je hoopt en verwacht).

Vergroot je cirkel van invloed

Zorg dat je weet wat er van jou wordt verwacht. Waar gaat het in jouw werk echt om en wat wil je daarin ontwikkelen? Als je weet wat jouw doelen zijn, wat je wilt bereiken, hiernaar gaat handelen en deelt met anderen zul je zien dat je meer invloed hebt. De cirkel van invloed gaat groeien. Maar bovenal gaat je persoonlijk leiderschap groeien.

Kom met ons in contact

Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke ontwikkeling? Wij geven je graag vrijblijvend advies. Bel ons op: 06 - 21 16 90 40 of laat hieronder je gegevens achter.