Bateson in Business

Door: Ondernemersacademie

“Geloven in wat je doet en doen waar je in gelooft”, een model voor congruentie in leiderschap.

Er is een enorme hoeveelheid literatuur te vinden over het begrip leiderschap. Waren het vroeger vooral de hiërarchische modellen. Tegenwoordig zoeken we het meer in samenwerking en flexibiliteit, of zelfs zonder aangewezen leider waarbij de hele groep verantwoordelijk is voor het resultaat. De huidige manager kan kiezen uit een pallet van leiderschapsstijlen. Transactioneel-, situationeel-, transformationeel-, directief-, participerend leiderschap en nog vele andere vormen met allen hun sterke en zwakke punten. Welke de beste is staat open voor discussie.

Kern-identiteit als basis voor succes

Bij de Ondernemersacademie geloven we dat jouw organisatie optimaal functioneert als je op alle niveaus, dat wil zeggen: individueel, sociaal en procesmatig, congruent¹ bent. De oorsprong voor deze congruentie ligt binnen jezelf. Je identiteit als mens ligt aan de basis voor je overtuigingen, waarden en gedrag. Deze overtuigingen, waarden en gedrag vertaal je vervolgens naar je organisatie als team en je organisatie als samenspel van processen. Een mens gedijt bij duidelijkheid en voorspelbaarheid. Een organisatie waar iedereen weet wat de kernidentiteit van het bedrijf is, wat belangrijk is en hoe daar vorm aan wordt gegeven heeft succes als gevolg en niet als doel. Daarover in een andere blog.

Logische niveaus van Bateson

Om congruentie helder te krijgen zal je op verschillende manieren moeten kijken naar jezelf als individu, naar het team en naar de procesmatige organisatie. Een model dat we daar onder andere voor gebruiken is het model van de logische niveaus van Gregory Bateson. Middels gerichte vragen worden de verschillende niveaus uitgevraagd en getoetst. De uitkomsten van deze oefening dienen als input voor de vertaling naar het team en de processen. Obstakels bij het vertalen worden middels verschillende verandermodellen besproken en opgelost. Op basis van deze uitkomsten worden vervolgens doelen gesteld voor organisatieontwikkeling.

Waar vinden we nu het stukje leiderschap terug? Als jouw team en jouw organisatie een vertaling is van je persoonlijke authenticiteit stuur je vervolgens op deze congruentie en de doelen die daaruit voortvloeien. Wie zijn we, waar geloven we in, wat vinden we belangrijk en hoe geven we daar invulling aan in onze dagelijkse werkzaamheden. Het beste model voor leiderschap bestaat niet. Ga op zoek naar de beste versie van jezelf.

Voor meer informatie. Neem contact met ons op: https://www.ondernemersacademie.net/

¹ Congruentie betekent dat al iemands interne overtuigingen, strategieën en gedragingen (woorden, stem en lichaamstaal) volledig met elkaar in overeenstemming zijn, gericht op het bereiken van een bepaald doel. Als iemand volledig congruent is, werken alle aspecten van hem of haar samen. (https://www.encyclo.nl/begrip/Congruentie)

Bart Lieven, leiderschapscoach
Esther Wolterink

‘Transformeren naar de beste versie van jezelf’ – dat is waar mijn passie ligt. Die versie waarbij je gelukkig en authentiek bent en je dicht bij jezelf bent en blijft, wat er ook gebeurt. Na jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt begeleid ik sinds 2013 met veel enthousiasme organisaties, teams en individuen in hun ontwikkeling. Opdrachtgevers noemen mij deskundig, inspirerend, toegewijd en respectvol. Mijn kracht vind ik mijn resultaatgerichtheid, positiviteit en het kunnen horen wat niet gezegd wordt.