Visie op leiderschap door Bart Lieven

Door: Ondernemersacademie

Er wordt mij vaak gevraagd wat leiderschap nu inhoudt? Er zijn al zoveel definities maar het is goed om het vanuit het gedachtegoed van de Ondernemersacademie te duiden.

Bewustzijn ontwikkeling vanuit chaos

Onbewust zijn creëert lijden, en lijden creëert bewustzijn. Om dus bewust te worden is chaos en onbewustzijn nodig. Als je kijkt wat er in de wereld, in landen, in organisaties, in teams en individueel allemaal speelt in deze tijd, is dat een weerspiegeling van een proces waar leiderschap in essentie de kans krijgt zich te manifesteren. Je zou het een soort proces van transitie kunnen noemen. Jan Rothmans zegt: ‘’omarm de chaos’’ en ik ben het daar van harte mee eens. Chaos ontstaat immers door ‘onbewust zijn’ en creëert lijden, weerstand, ego’s, ontevredenheid en eigen waarheden doordat we ons identificeren met onze gedachten, waarheden en weerstanden, ontevredenheid en lijden, gevoed door verleden en toekomst. We vergeten ons bewust te zijn van situaties waarin we nu verkeren (en die te omarmen) en waarin we nu kunnen acteren i.p.v. vast te houden aan het beeld van datgene wat ons is overkomen dan wel het ideaalbeeld van datgene wat we graag willen zijn in de toekomst. Laten we eerlijk zijn, beiden bestaan nu niet.

Ben ik blij met de situatie?

Wees bewust van de situatie nu. Oordeel niet. Zoek de oorzaak van de situatie niet buiten jezelf. Stel jezelf de vraag: ben ik nu blij met de situatie? Is de organisatie nu tevreden met de situatie? Als het antwoord nee is, stel jezelf dan de vraag wat kan ik er nu aan doen om dat te veranderen. Dat vraagt moed, reflectie en het in twijfel trekken van je eigen overtuigingen, het ego. Wees nieuwsgierig naar wat je nog niet weet en waar je een duidelijke mening of oordeel over hebt, durf het in twijfel te trekken en ontdek nieuwe dimensies van waarneming. Pas dan is ontwikkeling mogelijk.

De toekomst naar voren halen

Blijf niet aan de oppervlakte van wat je ziet of denkt maar maak verdieping door balans te creëren tussen denken, voelen en doen. Doe dat als mens en professional maar ook collectief als team, organisatie, land en wereld. Dat proces van ‘onbewust zijn naar bewust zijn’ is leiderschap en dat proces faciliteren wij in organisaties en met al die unieke mensen die er werken. Klaar zijn voor de toekomst is de toekomst naar voren halen. De toekomst is nu.

Eigenaar, directeur Bart Lieven
Ben jij klaar voor morgen?

Deze turbulente tijd vraagt veel van leiders en leidinggevenden. Ondernemersacademie is er voor hen in onze samenleving, die geloven dat reflectie en inzicht helpt om de taak van morgen nog beter uit te kunnen voeren. 

“Bevlogen medewerkers maken succesvolle organisaties”

Coaching, training of een leiderschap cursus. Met college-vakgenoten, alleen of met je team ontwikkelen. Wat heeft jouw voorkeur?