Lencioni vragenljist

Door: Ineke Nijen Es

Snel inzicht in het functioneren van jouw team?

In 10 minuten tijd door inzicht in het verbeterpotentieel van jouw team. Te mooi om waar te zijn of het proberen waard? Maak de Lencioni vragenlijst.

‘Hoe graag we ook willen samenwerken, een team worden en blijven vereist toewijding en discipline. Het is net als een goed huwelijk. Het gaat niet vanzelf. Je bent nooit klaar met eraan werken,’ volgens Patrick Lencioni. Met zijn Lencioni model, de 5 pijlers van samenwerken, benoemt hij de belangrijkste voorwaarden waar een succesvol team aan voldoet.

Interactie leidend tot chemie

Het zijn niet de getalenteerde teamleden afzonderlijk die een succesvol team maken. Het hebben van een bepaald talent is gemakkelijk, maar geen garantie voor succes. Succesvolle teams zijn uiteraard te herkennen aan zichtbare resultaten, maar als je echt goed kijkt zie je waar dat vandaan komt: het is de manier waarop de leden met elkaar omgaan. Deze interactie creëert een beleving en een chemie tussen de teamleden, waardoor ze trots zijn onderdeel van het team te zijn.

De 5 pijlers van de Piramide van Lencioni

De 5 pijlers voor een goed functionerend team zijn onderling met elkaar verbonden en gevoeligheid op één van de pijlers betekent een risico voor een andere pijler. Door vertrouwen te ontwikkelen maakt een team positieve conflicten mogelijk. De teamleden zullen niet aarzelen hartstochtelijke- en/of emotionele discussies aan te gaan omdat ze weten dat ze niet gestraft zullen worden. Het benutten van de standpunten van alle teamleden in deze discussie creëert commitment. Indien deze beslissingen duidelijk zijn zullen teamleden verantwoordelijkheid nemen en elkaar durven aanspreken op hun bijdragen en draagt dit bij aan positieve resultaten.

Heb jij een team met een gezamenlijk doel en teamleden die wil werken aan verbetering?

Doe de teamscan van Lencioni en krijg een eerste handreiking voor het verbeterpotentieel. Start de Lencioni vragenlijst