Smart Leadership

Door: Ondernemersacademie

Meten, luisteren en aanvoelen is nodig om te bouwen aan duurzame creatieve organisaties. Vaak zien we dat bedrijven prima in staat zijn om te sturen op basis van inhoud: cijfers, analyses, wetenschap en structuren. Meten is weten. Veel bedrijven ontlenen het succes alleen aan de winstgevendheid van de organisatie en accepteren hierbij een bepaalde mate van onvrede, stagnatie,verloop en ziekteverzuim, maar ook het ontwikkelen van gewoontegedrag. Succes is ook een weerspiegeling van de mate waarin gelukkige mensen werkzaam zijn en samenwerken, ieder met eigen unieke talenten.

Om duurzame relaties en creatieve organisaties te ontwikkelen is smart leadership nodig: scherp en helder kijken door meerdere lenzen tegelijk. Meten is weten, een effectieve methode( HET) om te gebruiken maar is niet het enige sturingsmechanisme. Oplossingen en doelgerichte acties kunnen op basis van een analyse van de feiten gerechtvaardigd zijn. Maar als we tegelijkertijd door een andere lens kijken (WIJ), waar de dialoog tussen mensen en de verschillende disciplines binnen de organisatie belangrijks is, kan het zijn dat we tot andere conclusies komen.  Aandacht voor inhoud en verhoudingen komen dan samen waar interactiviteit en inclusiviteit de basis vormt van inzet en succesvol handelen.

Wat bindt ons aan de cultuur van de organisatie en hoe leren we luisteren naar wat er leeft in het bedrijf? Iedereen heeft een verhaal en een moraal maar hoe brengen we die samen en hoe halen we er het beste uit? Wat is je eigen houding? Heb je de vaardigheid om te reflecteren, aan te voelen, subjectiviteit in te brengen en te kijken hoe jij met eigen unieke talenten waarde kan toevoegen aan de organisatie? Als we in staat zijn om zowel naar inhoud,verhoudingen en eigen houding, een derde lens (IK) te kijken, ontwikkel je smart leadership.

Persoonlijk leiderschap geeft inzicht en leert mensen in organisaties om te kijken door de drie lenzen tegelijkertijd (IK-WIJ-HET). Daar waar ze overlappen zien we kristalhelder. Sterker nog daar worden uitdagingen aangegaan, daar wordt het juiste gedrag ontwikkeld. Daar worden de gemeenschappelijke doelen geformuleerd en gerealiseerd. Dan bouwen we aan duurzame organisaties op basis van inhoud, verhoudingen en houding, met als resultaat zelfverantwoordelijkheid, betrokkenheid en duurzaamheid. Dat is smart leaderschip.

Oktober 2017, Bart Lieven

Bart Lieven