Missie, visie en ambitie Ondernemersacademie

Door: Ondernemersacademie

Visie Ondernemersacademie

Ondernemers vervullen een sleutelrol in onze samenleving. Zij zorgen ervoor dat bedrijven zich continu vernieuwen en toegerust zijn voor de toekomst. Dit zorgt voor maatschappelijke vooruitgang. Daarnaast biedt het kansen voor medewerkers om zich te ontplooien in deze samenleving.

De noodzakelijke aandacht voor voortdurende vernieuwing is groter dan ooit. Waar deze aandacht wordt gefocust en vermenigvuldigd binnen de onderneming ontstaat de ‘power of excellence’. Ondernemers en professionals die zo willen presteren kiezen ervoor om hun krachten te bundelen met anderen, om daarmee het leerproces in de eigen onderneming te versterken.

Het is de bundeling van deze kracht waar de Ondernemersacademie haar bestaansrecht aan ontleent. De academie biedt deelnemers het platform om kennis te delen, persoonlijk natuurlijk leiderschap te ontwikkelen, onaangesproken capaciteiten aan te boren, doelen te stellen en deze te bereiken.

Met het oog op de toekomst!

Missie

De Ondernemersacademie heeft als missie een krachtige bijdrage te leveren in het proces van permanente vernieuwing  van bedrijven in Oost Nederland om succesvol te worden en te blijven. Dit doen wij door ontwikkeling van verbindend-, persoonlijk natuurlijk leiderschap van ondernemers en professionals.

Wij bundelen de krachten van ondernemers en professionals in counsels en koppelen deze counsels aan externe expertise.

De counsels zijn zowel individuele als groepstrajecten. Hiermee draagt de academie bij aan de noodzakelijke focus op persoonlijke groei en concrete  vernieuwing binnen bedrijven én aan de vertaling hiervan in tijdige stappen, zodat bedrijven zich van binnenuit vernieuwen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de aandacht voor talent- en competentieontwikkeling.

Ambitie

Ondernemersacademie ondersteunt ondernemers en professionals bij de permanente vernieuwing van hun bedrijf of organisatie. Op de terreinen visie- en strategieontwikkeling, talent- en competentieontwikkeling bieden wij een breed platform aan leermogelijkheden die inzicht geven. Volgens vaststaande ontwikkelstappen: Inzicht, Route bepalen en  Route volgen.

De doelstelling van de Ondernemersacademie is om deze leermogelijkheden adequaat toe te passen en zo de prestaties en het succes van de deelnemers van bedrijven als ook het persoonlijk succes van iedere deelnemer te verbeteren. Wanneer mensen in organisaties in hun kracht staan, gelukkig zijn, de juiste dingen doen vanuit een intrinsieke motivatie ontstaan duurzame en succesvolle organisaties.

Platform voor top professionals uit Oost Nederland die samen willen groeien naar excellent ondernemerschap!