Versnelde ontwikkeling

Door: Ondernemersacademie

Waar in het verleden tientallen jaren nodig waren voor de ontwikkeling van vakmanschap en toegevoegde waarde, veroveren ondernemingen tegenwoordig soms binnen enkele jaren succesvol een prominente plaats in het maatschappelijke veld. Daarbij zijn ontwikkelingsfasen helemaal niet aan de orde. Het gebeurt eigenlijk allemaal tegelijk.

Technologie verkort de levenscyclus van investeringen

Onder invloed van technologie versnellen processen en verkort zich de levenscyclus van investeringen. De digitale toegankelijkheid van producten en diensten is vrijwel onbeperkt en klantentrouw is beslist niet meer vanzelfsprekend. Deze sterk toegenomen snelheid van buiten doet een veel groter beroep op ondernemingen om zich hierop aan te passen. Het is juist deze aanpassingscapaciteit die menig maal de bottleneck vormt in de ontwikkeling van de onderneming. Het plaatst de onderneming voor de uitdaging om haar eigen ontwikkelingstempo af te stemmen op een nieuwe, snellere en meer dynamische wereld en daarin speelt technologie een hoofdrol.

Tijdig bijsturen en competentieontwikkeling cruciaal

In veel ondernemingen is en wordt het basisvakmanschap overgenomen door kennissystemen en nieuwe technologieën. Medewerkers werken in een steeds kennisintensievere context. Een voorbeeld is de zich snel ontwikkelende robotisering binnen de maakindustrie, maar we zien het overal. Hierbij doet zich een belangrijke breuklijn voor ten opzichte van het verleden. De huidige technologische ontwikkelingen doen een veel groter beroep op medewerkers om hun toegevoegde waarde te leveren vanuit nieuwe competenties. Dat is in veel bedrijven een enorme omslag en daar is tijd voor nodig. Wanneer dergelijke processen overhaast moeten worden doorgevoerd omdat de onderneming niet op tijd heeft geschakeld is de kans op succes buitengewoon gering. Het kost een vermogen en de kans op mislukkingen is groot. Het benadrukt het grote belang van het tijdig sturen van ontwikkelingen op de langere termijn.

“De onderneming van de toekomst kenmerkt zich door een continu proces van interne ontwikkelingen”

Juist nu is de lange termijn koers belangrijk

En deze afstemming is vaak nog een belangrijkere bottleneck naar de toekomst. Wanneer de wereld sneller draait, is het meer dan ooit noodzakelijk om tijdig het perspectief te verplaatsen naar een langere termijn. De blik op de horizon te verruimen en hier wringt in de praktijk ook nogal eens de schoen. Juist wanneer een onderneming moet versnellen ontstaat een natuurlijke neiging om de horizon te verkorten. Met als gevolg een interne gejaagdheid die de onderneming uitholt. Sneller en sneller moet worden gereageerd op alle ontwikkelingen. Morgen is de wereld immers anders en overmorgen wederom. ‘We moeten bijblijven’ wordt het heersende gevoel en alle ruimte om te anticiperen wordt opgeslokt door de actualiteit. Wat over het hoofd wordt gezien is dat juist in deze omstandigheden de blik op de langere termijn noodzakelijk is om geen gevangene te worden van de actualiteit. Dat betekent niet dat de onderneming vertraagt; in tegendeel. Die oriëntatie op de lange termijn kan gepaard gaan met een enorme dynamiek op de korte termijn.

Maar niet vanuit de gejaagdheid van het nu maar vanuit de rust van het toekomstperspectief en het tijdig organiseren van deze rust is vaak de missing link naar de toekomst. Dit vraagt om een besturingsmechanisme wat deze verbinding tot stand brengt.

Bron: ‘’De toekomst de baas’’ –  Rob Boeijenga - Founder Ondernemersacademie

 

Bob Eugelink, Ineke Nijen Es
Met en van elkaar leren in de directiecounsel?

Wij gaan graag het open gesprek met je aan. Bel 06 - 21 16 90 40 of mail ons via info@ondernemersacademie.

 

Coaching, training of een leiderschap cursus. Met college-vakgenoten, alleen of met je team ontwikkelen. Wat heeft jouw voorkeur?