Volop reflecteren, zonder dat dit bedreigend wordt

Door: Ondernemersacademie

Jij bent manager en MT lid bij een MKB of grote onderneming. Je bent goed gekwalificeerd voor je job en je hebt behoorlijk wat ervaring. Je geeft richting aan het beleid van de organisatie en je adviseert de directie ten aanzien van operationele zaken. Maar doe je het goed? Kun je er meer uithalen? Ben je tevreden?

Leren van en met elkaar in de managementcounsel

Je realiseert je dat een goede vertaling van het strategisch beleid naar de uitvoering cruciaal is voor het organiseren van succes voor de onderneming in de toekomst. Je zou je echter af en toe uit de hectiek van het werk willen terugtrekken en stilstaan bij wat er voor jou echt toe doet in je werk. Je voelt de behoefte om in rust en vertrouwelijkheid te sparren met vakgenoten over complexe vraagstukken en over jouw rol als manager. Je bent je ervan bewust dat jouw eigen ontwikkeling in dit opzicht ten goede komt aan de organisatie.

Nog enkele plekken beschikbaar in de managementcounsel, startende kwartaal 1 2019

Een counsel is een traject waarin 7 tot 8 MT leden van bedrijven uit Oost-Nederland uit verschillende branches een tweejarig ontwikkeltraject doorlopen op het gebied van persoonlijk leiderschap en organisatieontwikkeling. Dit traject bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten en worden afgewisseld door 8 individuele coachingsgesprekken.

Tijdens de bijeenkomsten ga je aan de slag met jouw vragen en uitdagingen op het gebied van jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Complete vertrouwelijkheid is hierbij het uitgangspunt, zodat een ieder zijn gedachten de vrije loop kan laten.

Flyer managementcounsel