Betrokkenheid als resultaat van het werkwoord betrekken

Door: Matthieu Beunders

Bij jouw teamleden zal het wellicht anders zijn, maar uit wereldwijd onderzoek blijkt dat slechts 13% van de werknemers echt betrokken zijn bij hun werk.

Gebrek aan betrokkenheid bij het werk, team en organisatie is vaak het gevolg wanneer  het vertrouwen in elkaar en het omgaan met conflicten niet voldoende zijn ontwikkeld). Teamleden voelen zich meer betrokken wanneer zij hebben kunnen bijdragen in de besluitvorming. Daarvoor is het nodig dat ze constructief met elkaar in discussie kunnen gaan en voldoende vertrouwen en veiligheid ervaren.

Hoe vergroot je dan als leidinggevende die betrokkenheid van je team(leden)? Door aandacht te schenken op 4 dimensies:

1. Onderlinge verbondenheid

Faciliteer de onderlinge verbinding tussen teamleden. Hiervoor is het nodig dat collega’s elkaar kennen en vertrouwen. Het delen van positieve ervaringen met elkaar is heel belangrijk hierbij. Hoe vaak vieren jullie samen successen? Als leider kun je daarnaast ook kijken naar hoe jij het werk georganiseerd hebt en de teamleden aanstuurt. Creëer je daarbij onderlinge concurrentie of juist samenwerking en wederzijds respect?

2. Verbinding met de leider

Mensen raken niet geïnspireerd door een organisatie met een logo maar werken graag voor andere mensen met een naam en gezicht. Aan negatief, onzichtbaar of kleinerend leiderschap verbinden medewerkers zich niet en ze raken gedemotiveerd.

Toon je als leider oprechte interesse, acteer je betrouwbaar en geloofwaardig en kom je op voor je teamleden? Dan verbinden zij zich aan jou, en zetten ze zich graag in voor jullie gezamenlijke doelstellingen.

3. Verbinding met het Waarom

Of je het nu Missie noemt of zoals Simon Sinek het “Waarom”, mensen willen zien hoe hun dagelijkse werkzaamheden bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Neem de tijd om die doelstellingen zo te formuleren dat iedereen ziet en snapt dat hun werk daaraan bijdraagt.

4. Verbinding met de voortgang

Deel regelmatig de stand van zaken met betrekking tot de belangrijkste doelstellingen. Of het nu gaat over omzet, kosten, kwalitatieve doelen of financiën, transparantie werkt als katalysator voor verbondenheid en motivatie.

Mis jij betrokkenheid bij de medewerkers in jouw team of organisatie? Kijk dan eens aan de hand van bovenstaande punten waar jij als leider kunt bijdragen aan het herstellen van die verbinding.

Matthieu Beunders, coach Ondernemersacademie
Matthieu Beunders

Het verbinden van mensen en ideeën is mijn passie en natuurlijke levenshouding. Dankzij mijn jarenlange managementervaring in de zakelijke en financiële dienstverlening doorzie en begrijp ik groepsprocessen en organisatiestructuren. Vanuit oprechte betrokkenheid, maar met een zakelijke aanpak wil ik je helpen verder te ontwikkelen. Met een scherp analytische kijk, gecombineerd met humor, luisteren en confronteer ik om zo een doorsteek naar inzicht te maken.