Nieuwe fase Ondernemersacademie-Oost

Door: Ondernemersacademie

Het is 6 jaar geleden dat de Ondernemersacademie-Oost het levenslicht zag. De eerste counsels gingen in oktober 2008 van start. Bij de oprichting begin 2008 kon niemand bevroeden welke hectiek er zou uitbreken in deze periode. Van het één op het andere moment zag de wereld er anders uit. Het was crisis.

Deze crisis werd in alle heftigheid zichtbaar binnen de academie. Alle deelnemende bedrijven kregen hier mee te maken. En wat op het eerste oog een complicatie leek, bleek in de praktijk van het functioneren van de academie een enorme stimulans. Juist in deze turbulentie bleek de formule van “het omgekeerde leren” binnen de academie haar waarde te bewijzen.

Het was en is de visie van de academie dat excellent ondernemerschap gekenmerkt wordt door de kwaliteit om de toekomst van de onderneming tijdig te organiseren. En daarbij is de grootste bedreiging de waan van de dag. Binnen de counsels van de academie wordt deze bedreiging omgezet in kansen. Door in counselverband stil te staan bij de toekomst van elke onderneming wordt de verbinding met de zich voortdurende veranderende toekomst opnieuw gelegd en waar nodig versterkt. En dat geeft nieuwe energie voor de toekomst.

Inmiddels hebben meer dan 70 bedrijven en organisaties dit proces mee gemaakt en daarbij is de academie uitgegroeid tot een inspirerende leeromgeving voor ondernemers. Naast de directiecounsels zijn nieuwe formules ontstaan voor een brede doelgroep.

Nu, zes jaar later acht het bestuur van de stichting Ondernemersacademie-Oost het moment gekomen om haar taak als stichtingsbestuur te beëindigen. De stichting is destijds in het leven geroepen om de geschetste ontwikkeling mogelijk te maken. Het bestuur van de stichting bestond uit founders en partners. Zonder de support van de founders en partners was het niet mogelijk geweest om zo ver te komen. In overleg met deze founders en partners is besloten de activiteiten van de academie over te dragen aan Ondernemersacademie-Oost BV.  Mede oprichter van de stichting Rob Boeijenga is directeur van deze BV. Samen met het bestaande team van de academie zal hij leiding gaan geven aan de verdere uitbouw van de academie. Deze overdracht is per heden geëffectueerd.

De Stichting heeft altijd gefunctioneerd zonder winstoogmerk. Het voordelig saldo binnen de stichting zal dan ook worden aangewend ten behoeve van een doelstelling die in het verlengde ligt van de stichting zelf.

Wij bedanken nadrukkelijk de founders en partners alsmede de directie en medewerkers van de stichting voor hun inzet in de afgelopen jaren. Wij wensen Rob Boeijenga en zijn team veel succes voor de toekomst.

Namens het bestuur van de stichting;

Frans Spekreijse, Voorzitter
Jan ten Hove, secretaris
Hans Willemsen, penningmeester