Nieuwe fase Ondernemersacademie

Door: Ondernemersacademie

Per 1 september 2017 treedt een nieuw managementteam aan binnen de Ondernemersacademie-Oost. Na bijna 10 jaar draagt Rob Boeijenga de verantwoordelijkheid van de academie over aan drie enthousiaste professionals met een enorme drive tot ontwikkeling van mensen en organisaties.

Er is veel gebeurd in de afgelopen 10 jaar. In de wereldgeschiedenis wordt deze periode blijvend herinnerd als ingrijpend. En het is bijzonder dat juist in deze periode het initiatief van de Ondernemersacademie van de grond is gekomen. In deze nieuwsbrief blikt Rob Boeijenga terug en staat stil bij de vraag wat deze periode ons heeft opgeleverd. Wat hebben we ontdekt en wat hebben we geleerd? En wat heeft dat met de Ondernemersacademie te maken?

Verder blikken vanzelfsprekend de nieuwe eigenaren vooruit. Welke koers gaat de academie varen en welke nieuwe accenten worden gelegd?

Een terugblik

Hoe neem jij verantwoordelijkheid voor de toekomst in jouw onderneming? En hoe zorg je ervoor dat jij en je collega’s zijn voorbereid op deze toekomst? En wat voor toekomst is dat? Zijn je kinderen en kleinkinderen daar ook blij mee? Dat waren de vragen die destijds hebben geleid tot de oprichting van de Ondernemersacademie-Oost, begin 2008. Toen wisten we nog totaal niet wat er in datzelfde jaar zou gaan gebeuren.

Toen op 15 september Lehman Brothers failliet ging, schudde de westerse wereld op haar economische grondvesten. Een van de grootste Investment Banks ter wereld ging na 158 jaar ter ziele. Het was het begin van een stortvloed aan ellende die over de wereld werd uitgestort. Een transportondernemer verwoordde het destijds als volgt: “We zaten er gewoon klaar voor, toen in september. Na een altijd wat rustige zomerperiode wisten we zeker dat we in september weer volop aan de bak konden. Niet dus. Er gebeurde geen moer. Alles lag plat. En het duurde echt wel een tijd voordat het tot ons doordrong dat de wereld definitief was veranderd.”

Van verbeelding naar verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst.

Nu, 10 jaar later, kunnen we een beetje de balans opmaken. Wat hebben we geleerd? De economie draait weer als een tierelier. Veel puinhopen zijn opgeruimd. We zijn de ellende alweer bijna vergeten. De waan van de dag grijpt alweer om zich heen. Is er wel echt wat veranderd? Wie zo denkt, vergist zich enorm. Deze periode gaat de geschiedenis in als een zeer belangrijk keerpunt. Een directeur van een grote bouwonderneming vatte het samen. “Deze crisis is het beste wat ons is overkomen. Het heeft ons de noodzaak laten inzien om echt verantwoordelijkheid voor de toekomst te nemen. Bij ons was de verbeelding de baas. Maar dat is voorbij. We staan stil bij de vraag wat de toekomst echt nodig heeft en laten ons niet meer leiden door de waan van de dag. ”En precies dat is de essentie van de verandering die deze tijd kenmerkt. Veel ondernemers hebben zichzelf een spiegel voorgehouden. Binnen de Ondernemersacademie hebben we dit proces volop meegemaakt. Daarbij zijn nieuwe, fundamentele keuzes gemaakt. Het was indrukwekkend om mee te maken hoe deze verandering diep heeft doorgewerkt in het functioneren van veel bedrijven.

Leiderschapsontwikkeling is een must

Als je verantwoordelijkheid wilt nemen voor de toekomst van jouw onderneming dan moet je over die toekomst nadenken. Je haalt als het ware de toekomst naar binnen en je neemt verantwoordelijkheid voor die toekomst. Je creëert toekomst. En daarin ben jij leidend. Niet dat jouw haan in alles koning moet kraaien maar je maakt wel het verschil. Jij zet de koers uit, jij legt de accenten, jij geeft de onderneming vaart en kleur. En daarin speelt jouw leiderschap een hoofdrol. En je realiseert je dat investeren in dat leiderschap een must voor je is. Dit is wel mijn mooiste waarneming vanuit 10 jaar Ondernemersacademie. Het is onvoorstelbaar hoeveel kracht er van ondernemers uitgaat als zij besluiten tijd vrij te maken om te investeren in hun leiderschap en dat van hun team. Dat geeft vertrouwen in de toekomst. Daarin is de Ondernemersacademie een belangrijk platform gebleken.

Een nieuw team

Met trots en blijdschap draag ik de verantwoordelijkheid voor de toekomst van de academie over aan een nieuw, enthousiast team. Ik heb vertrouwen in de capaciteit van dit team om de academie verder te ontwikkelen en een krachtige bijdrage te leveren aan het noodzakelijke leiderschap en ondernemerschap van de toekomst.

Een nieuw team

Graag stellen wij ons aan u voor. Wij, Bart Lieven, Ineke Nijen Es en Geert Klein Bruinink, beschouwen het als een groot voorrecht om verder sturing te geven aan de ontwikkeling van de Ondernemersacademie. De toekomst op tijd organiseren, sterker nog, een voorsprong nemen op de toekomst, is de uitdaging voor elke ondernemer en professional. Dat vraagt tijd, aandacht en nieuwe inzichten, waaraan wij graag een bijdrage leveren. De scheppingskracht van mensen en organisaties is ongekend als we in staat zijn naar elkaar te luisteren en elkaar te respecteren. Het bundelen van krachten en het beste in jezelf naar boven halen, is waar het om draait. Dit gedachtegoed sluit feilloos aan bij onze visie over leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en het bouwen van duurzame organisaties. Wij hebben niet voor niets onze krachten gebundeld en ons met elkaar verbonden aan de Ondernemersacademie. Ieder vanuit zijn een eigen specialisatie en talent. Door dit  te bundelen, ontstaat het hart van de academie.