Hoe een ontwikkeladvies en SLIM-subsidie je kunnen helpen een leercultuur te ontwikkelen

Door: Ondernemersacademie

Ontwikkelingen als robotisering en automatisering binnen bedrijven en veranderingen op de arbeidsmarkt vragen veel  van je medewerkers. Nog niet zo lang geleden kon de vakman door het maken van vlieguren doorgroeien van gezel naar meester. De vakman van nu heeft structurele scholing nodig om senioriteit te krijgen, te behouden en dat vraagt een organisatie waar een open leercultuur aanwezig is.

Waarom is een leercultuur gewenst?

Bedrijven die een lerende cultuur hebben zijn in staat om zich snel aan te passen aan de veranderende omgeving. Zij zijn beter toegerust voor de toekomst. Medewerkers in lerende organisaties worden aangemoedigd te groeien, te leren, te reflecteren en samen te werken en fouten mogen worden gemaakt. Met als resultaat dat medewerkers in lerende organisaties zich sterk betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor de organisatie. Maar hoe zorg je voor een leercultuur in je organisatie en wat is een lerende organisatie?

  • Een lerende organisatie is een organisatie die haar medewerkers in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. 

De leidinggevende heeft in de ontwikkeling en bewaken van een leercultuur een spilfunctie. Gaat zijn aandacht uit naar de taak/ het proces of heeft hij als geen ander door wat zijn medewerkers kunnen, wat de talenten zijn en hoe zij zich willen ontwikkelen. Want alles start bij de intrinsieke motivatie van medewerkers zelf om daadwerkelijk te gaan doen!

“Leren van en met elkaar”

Ontwikkeladvies: stapsgewijs met medewerkers komen tot een leercultuur

De veranderingen in de maatschappij en techonologie hebben veel invloed op kennis en vaardigheden van de medewerkers en op de structuur binnen de organisatie. Om je bedrijf en medewerkers wendbaar en gereed te maken voor de toekomst is een passende beweging vereist. Per bedrijf is de beweging die nodig is verschillend, de overeenkomst is dat alles start met een goede doorlichting – 0-meting - van het bedrijf, een leidinggevende die er voor open staat en de intrinsieke motivatie van de medewerkers om te gaan doen.

Wij zien een 4-tal belangrijke stappen om met medewerkers gezamenlijk te komen tot een eerste aanzet van de leercultuur:

1. Onderzoek: Hoe zitten medewerkers erbij? Wat is de ambitie van het bedrijf?

Maak een kwantitatieve 0-meting op medewerkersniveau op 4 pijlers: vitaliteit, medewerkerstevredenheid, ontwikkelbaarheid / wendbaarheid en verbinding met missie, visie en doelen organisatie; *

2. Reflecteer: Hoe wil de medewerker zelf bijdragen aan de verandering die nodig is?

Bespreek individueel met de medewerkers de resultaten van de persoonlijke meting en welke bijdrage(n) zij zelf willen leveren om de eigen en organisatie verbetering in gang te zetten; *

3. Omarm het verbeterpotentieel

Herken je als directie en leidingingevenden het verbeterpotentieel op organisatieniveau (bundeling van alle medewerkersmetingen), zien jullie de grote gemene delers en zijn jullie bereid hierin te investeren?

4. Ga doen en geef het voorbeeld

Maak een plan van aanpak voor de organisatie en individuele medewerkers. Faciliteer scholings-, ontwikkeltrajecten, stimuleer leren van en met collega’s op de werkvloer, zet een bedrijfsschool op  en los obstakels voor je medewerkers op (geef ze tijd, plan ze vrij).  

*  Met de inzet van een 0-meting in combinatie met het individuele gesprek doe je een groot beroep op de verantwoordelijkheid en het persoonlijk leiderschap van medewerkers zelf. Beide helpen als geen ander om de persoonlijke ontwikkelbehoefte of disbalans boven de tafel te krijgen en een leven lang ontwikkelen te omarmen.

SLIM subsidie: aanjager voor de leercultuur

De SLIM subsidie is bedoeld voor MKB bedrijven of grootbedrijven uit Landbouw, Horeca en Recreatie. Subsidie is aan te vragen door die bedrijven die leven lang ontwikkelen omarmen, verbeterpotentieel zien in de organisatie willen dat de medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen op de werkvloer. Bij onderstaande stappen kan de Ondernemersacademie helpen:

  • de doorlichting van je bedrijf dat leidt tot een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte;
  • het opstellen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers;
  • het ontwikkelen van een systeem of methode die je medewerkers stimuleert hun kennis en/of vaardigheden te ontwikkelen, zoals een bedrijfsschool.
Hulp bij het ontwikkelen van een leercultuur

Een leven lang ontwikkelen integreren in je missie/visie helpt je om nu en in de toekomst wendbaar te zijn en veranderingen te omarmen. Het InCompany Ontwikkeladvies van de Ondernemersacademie is er voor die organisaties die geloven in een lerende organisatie!

“Met het oog op de toekomst”