Hoe toekomstbestendig is jouw onderneming?

Door: Ondernemersacademie

Het gaat een stuk beter in het ondernemerslandschap. We laten de crises achter ons. Dit gevoel overheerst. Op macroniveau staan bijna alle lichten op groen. Na een heftige periode kunnen ondernemers eindelijk weer echt vooruitkijken. En dat scheelt een slok op een borrel als je de toekomst op tijd wilt organiseren. Het voelt bijna of we weer over kunnen gaan tot de orde van de dag.

Toch is dat een vertekend beeld, zoals je ongetwijfeld zelf ook ervaart. Als we goed kijken naar de effecten van de afgelopen crisesjaren dan weten we beter. Deze crises hebben ons iets geleerd wat onomkeerbaar is: de toekomst op tijd organiseren is en blijft een absolute topprioriteit. Een toekomstbestendige onderneming voelt deze urgentie elke dag. Als deze urgentie wordt losgelaten sta je voor je het weet weer opnieuw met 5-0 achter. Er is geen alternatief. De onderneming van de toekomst is een onderneming die elke dag investeert in haar toekomstbestendigheid. Wat voor onderneming willen we zijn? Wat kenmerkt ons? Wat is onze drive? Wat is de ziel van ons bedrijf? Waar zet ik mij voorin? Het antwoord op deze vragen geeft de duidelijkheid die nodig is om de onderneming op koers te houden.

Hoe ziet deze toekomstbestendige onderneming er eigenlijk uit?

De toekomstbestendige onderneming.

Een onderneming,die een voorsprong op de toekomst heeft genomen, is in staat om zich in rust bij voortduring aan te passen aan de veranderende omgeving en zo een regierol te spelen in haar markt. Het is die wonderlijke combinatie van rust en kracht die deze onderneming kenmerkt. Je voelt deze kracht in alle lagen van de organisatie. Er is een bewustzijn dat aanpassing en ontwikkeling behoren tot de normaalste zaak van de wereld. Er is ook een voortdurend bewustzijn dat het leveren van kwaliteit, die is afgestemd op de wensen van de klant, topprioriteit heeft. De relatie met de klant is een partnershiprelatie De onderneming investeert permanent in het ontwikkelen van haar toegevoegde waarde. Daartoe werkt zij op velerlei fronten samen met haar klanten en andere strategische partners. De mate van efficiency binnen de organisatie is groot. De organisatie begrijpt dat verspilling impliceert dat de klant deze verspilling uiteindelijk moet betalen. De winstgevendheid van de onderneming is zeer gezond. De onderneming is topfit en excelleert.

De vraag naar toegevoegde waarde.

In mijn gesprekken met ondernemers is dit wel het meest besproken thema. Ik heb vele ondernemers horen zeggen "Als we echt eerlijk zijn tegenover onszelf en tegenover onze klanten dan moeten we vaststellen dat we deze urgentie -  om bij voortduring nieuwe toegevoegde waarde te leveren -  kwijt waren geraakt". Als dit besef doordringt gaat er wat veranderen. Dan wordt de onderneming zich opnieuw bewust van haar primaire taak om te voorzien in datgene waar voor de klant het verschil wordt gemaakt.

Deze verandering is binnen veel bedrijven ingezet. Dat ging bepaald niet vanzelf. Dat impliceerde een grondige heroriëntatie op het bestaansrecht van de onderneming waarbij de onderneming als geheel zichzelf tegen het licht moest houden. Wie zijn in de kern onze klanten en met welke veranderingen hebben deze klanten te maken? Hoe zorgen wij ervoor dat we deze verbinding met onze klanten vlijmscherp houden en hoe zorgen we ervoor dat we ons blijven ontwikkelen in het creëren van toegevoegde waarde?  Wanneer deze basishouding zich opnieuw meester maakt van de onderneming, dan gebeurt er wat. Dat beperkt zich niet tot een nieuw missionstatement maar dat vertaalt zich door tot in de haarvaten van de onderneming. Dan neem je opnieuw de regie in jouw markt en is iedereen in de onderneming zich daarvan bewust.

Dan zorg je ook dat iedereen op tijd is toegerust met de noodzakelijke competenties: 

Inspirerend, leerzaam en innovatief in 2017

Op tijd investeren in competenties is noodzakelijker dan ooit. Onder invloed van de vele snelle ontwikkelingen veranderen de rollen in de onderneming. De vraag naar toegevoegde waarde geldt voor iedereen. En dat begint bij jezelf en bij je managementteam. Bezieling komt vanuit de leiding van de onderneming. Dat impliceert ook de kwaliteit om deze bezieling concreet vorm te geven. Jouw leiderschap speelt hierin een sleutelrol. Op tijd investeren in deze kwaliteit laat zich dubbel en dwars uitbetalen. Ondernemersacademie-oost biedt een platform om je deze bezieling eigen te maken. Ontdek samen met andere ondernemers hoe je kunt groeien in de kwaliteit om het verschil te maken naar de toekomst. Neem een kijkje op onze site en kies het traject welke past bij jouw rol in de onderneming.

Ik wens je een inspirerend, leerzaam en innovatief 2017 toe. 

Rob Boeijenga