Persoonlijk leiderschap begint bij jezelf

Door: Theo Wienholts

‘’In de directiecounsel van de Ondernemersacademie leren leidinggevenden van én met elkaar. Dit was voor mij de motivatie om bij de Ondernemersacademie te starten.  Als directeur, leidinggevende is het soms lastig om je t.o.v. personeel kwetsbaar op te stellen. Men verwacht toch dat jij, als directeur, overal een antwoord op hebt. Maar soms weet ik het ook gewoon even niet’’.

Aan het woord is Theo Wienholts, directeur eigenaar bij Wienholts Executive Management, COO bij Rouveen Kaasspecialiteiten en Business Partner bij BLMC. ‘’Ik heb veel geleerd tijdens mijn ontwikkeltraject van de Ondernemersacademie. De zelfreflectie, het zelfinzicht en het lef om op een ander (dieper)niveau te kijken en te leren hebben mij sterker gemaakt’’.

Omgaan met veranderingen

‘’In onze rol als directeur of senior manager zijn wij continu bezig met de ballen in de lucht te houden. We willen meer de regie houden en blijven inspelen op een snel veranderende omgeving.

“In mijn zoektocht om het maximale uit mijzelf en de organisatie te halen ben ik uiteindelijk bij de Ondernemersacademie uit gekomen. Hier heb ik ervaren dat zelfreflectie en kwetsbaarheid nodig zijn om problemen op te lossen of met verandering om te gaan. Vanuit mijn bedrijf, Wienholts Executive Management en als Business Partner bij BLMC (adviseur en interim) zocht ik handvatten om leidinggevenden, waar ik vanuit mijn opdrachten mee samenwerk, hiervan bewust te maken en ik had behoefte aan meer diepgang en inzicht in mijzelf. Kwetsbaarheid en af toe aangeven dat je het zelf ook niet weet is de ultieme vorm om leiderschap te ontwikkelen en de verandering te begeleiden. De Ondernemersacademie bood hiervoor een platform’’, onderstreept Theo Wienholts.

Leren in een veilige setting

De directiecounsel is een tweejarig ontwikkeltraject waaraan zeven à acht directeuren en senior managers uit diverse branches kunnen deelnemen. Het is gericht op zowel persoonlijke- als organisatieontwikkeling en bestaat uit groepsbijeenkomsten met intervisies en individuele gesprekken voor verdieping. Een veilige omgeving creëren is kenmerkend voor de directiecounsel.

“Doordat je intensief met elkaar optrekt ontstaat er in de groep veel vertrouwen ”

Begeleiden van de verandering

“Ik ben nu veel beter in staat om veiligheid, vertrouwen, openheid en kwetsbaarheid bij de bedrijven, waar ik mijn opdrachten uitvoer, binnen te brengen. Hierdoor zijn mensen en bedrijven veel beter in staat om met veranderingen, aanpassingen om te gaan. Zeker in de huidige roerige tijd met de vele disrupties (inflatie, hoge kosten, de supply chain die veel stagnaties kent) is ontwikkeling cruciaal’’.

‘’Als je vertrouwt, eerlijk bent en jezelf laat zien, dan voelen medewerkers zich prettiger op het werk en is er onderlinge betrokkenheid en energie. Het gevolg is o.a. een laag ziekteverzuim, stijgende productiviteit en omzet is mijn ervaring’’.

Begrip voor elkaar, basis voor groei

Theo is ervan overtuigd dat de directiecounsel zijn vruchten afgeworpen heeft en dat ervaart hij dagelijks in de praktijk. “Ik ben een sterker persoon geworden, ken mijn valkuilen beter en kan er consequenter mee omgaan. Hierdoor heb ik meer de focus, heb ik meer de regie over mijn agenda en ruimte gecreëerd om mezelf meer te laten zien en te praten met mensen. Daarnaast begrijp ik verschillende karakters beter, krijg meer draagvlak voor veranderingen en werken we effectiever samen aan de organisatiedoelen. Als je inzicht in jezelf hebt, in je eigen karakter en dat van anderen dan kun je  gedrag en reactie op elkaars gedrag beter begrijpen en zelfs communicatie daarop aanpassen.

Persoonlijk leiderschap begint bij jezelf. Pas dan kun je een ander meenemen in datzelfde proces!

Theo Wienholts, Wienholts executive management, business partner BLMC en COO Rouveen Kaasspecialiteiten

Theo Wienholts
Op zoek of de directie-counsel jou kan helpen in jouw ontwikkeling?

Bob Eugelink gaat graag het open gesprek met je aan. Bel 06 - 21 16 90 40 of mail hem via: bob.eugelink@ondernemersacademie.net. 

Coaching, training of een leiderschap cursus. Met college-vakgenoten, alleen of met je team ontwikkelen. Wat heeft jouw voorkeur?