De kracht van niet weten in het leerproces

Door: Bob Eugelink

Bob Eugelink, strategisch adviseur ontwikkeltrajecten bij de Ondernemersacademie formuleert het helder: ‘’Het accepteren van niet weten is wat mij betreft de basis van leren."

We voelen vaak de druk van de mensen om ons heen om te doen alsof we antwoorden of oplossingen weten en verbergen dat we iets nog niet weten of nog niet kunnen. Zeker in een professionele omgeving. Veelal willen we gezien worden als de professional of de leider die het allemaal weet en kan. Dit kan gelden voor jou als individu, maar deze houding kan ook onbewust opgesloten zitten in de organisatiecultuur.

Maatwerk

Deze maand exact 15 jaar geleden besloten een aantal ondernemers en directeuren deze houding, als ze die als ondernemers al hadden, los te laten en samen met onze founder, Rob Boeijenga, de Ondernemersacademie te starten. En zo ontstond ons beproefde concept van de Directie-counsel en Management-counsel. Inmiddels doen we bij de Ondernemersacademie naast counsels veel meer. Namelijk, 1 op 1 coach trajecten, individuele natuurlijk leiderschapstrajecten en in-company (team)trajecten.

Bob is van mening dat de verbindende factor bij alle trajecten maatwerk is. ‘’Begeleide ontwikkeltochten op maat, aangevuld met wat nodig is. Het vermogen vergroten door individueel te leren in de organisatie context’’.

Over zijn missie is Bob duidelijk: ‘’het leven van de werkende mens beter en makkelijker maken en daarmee bedrijven gezonder’’.

Hoe kom je tot maatwerk?

‘’Ontwikkelen met de Ondernemersacademie is een ontdekkingsreis, zoals voor mij de gesprekken een ontdekkingsreis zijn. Dat begint natuurlijk met een behoeftenonderzoek bij de individu en de organisatie. Ik probeer dan de open dialoog op gang te brengen. Door het stellen van vragen zet je eigenlijk al verandering in gang. Mensen worden bewust aan het denken gezet.
De probleemanalyse is hier niet het belangrijkste wat mij betreft, maar het richten van de aandacht op wat de mensen en de organisatie willen en hoe dat te bereiken. Dit alles op het niveau van denken, voelen en doen’’.
 

“Het leven van de werkende mens beter en makkelijker maken en daarmee bedrijven gezonder”

‘’Vervolgens komt de vertaling naar het best passende traject en dit is het organiseren van de mensen, de reflectie en de juiste interventie vorm. De samenhang tussen mens en de bedoeling of bestaansrecht van de organisatie is hier de basis.
Wij volgen hier altijd de route van inzicht naar verbinden en ontwikkelen’’.

‘’Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat de manier waarop je met elkaar omgaat het resultaat en het succes bepaalt, van de mens en de organisatie. Iedereen heeft hier een rol in’’.

Bob Eugelink, strategisch adviseur leiderschapsontwikkeling bij de Ondernemersacademie

Bob Eugelink
Ben je op zoek naar leiderschapsontwikkeling op maat?

Bob Eugelink gaat graag het open gesprek met je aan. Bel 06 - 21 16 90 40 of mail hem via bob.eugelink@ondernemersacademie.net.

 

Coaching, training of een leiderschap cursus. Met college-vakgenoten, alleen of met je team ontwikkelen. Wat heeft jouw voorkeur?