Benut het talent in de organisatie

Door: Ondernemersacademie

Jammer genoeg wordt de visie en de kijk op de wereld naar mate we ouder worden vertroebeld, beperkt en vernauwd. We worden in beslag genomen door dagelijkse beslommeringen die ons beperken en kortzichtig maken. De waan van de dag regeert. We zien de vele kansen die ons omringen niet. We zijn opgescheept met de manier waarop de samenleving succes definieert. We worden wat anderen van ons verwachten en passen ons aan die behoeften aan.

Voordat je wilt beginnen om je eigen persoonlijke leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen moet je je aangeboren plezier in het leven herkennen. Gedragingen die horen bij persoonlijk leiderschap en een houding waaruit zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld spreekt zijn aan te leren door het volgen van een positief gedragspatroon dat door iedereen gebruikt en geleerd kan worden.

Persoonlijk leiderschap begint bij zelfinzicht

Het begint bij het ontwikkelen van inzicht waarom je de dingen doet zoals je doet en waarom je denkt zoals je denkt. Als je datgene wilt bereiken wat werkelijk intrinsiek gemotiveerd is, dan kan dat. Wees bewust van je huidige gedrag en dat je altijd de keuze hebt om dat gedrag en de manier van denken die ten grondslag ligt aan dat gedrag te veranderen. Daar begint persoonlijk leiderschap. Het laat je ontdekken waar je naar toe wilt. Als je je behoeftes, je verlangens maar vooral je dromen en je talenten kent, pas dan ben je in staat de bron van jouw motivatie aan te boren om doelen te stellen en ze ook te realiseren.

Ieder mens is uniek

In sommige organisaties hebben ''leiders'' de neiging om mensen te vormen naar hun eigen ideaalbeeld zonder dat ze zich afvragen wat de werkelijke intrinsieke motivatie is die hem of haar drijft of ze herkennen het talent niet.  Het is vaak de tekortkoming van medewerkers die vervolgens de volle aandacht krijgt. Tijdens de beoordelings- en functioneringsgesprekken wordt de aandacht gevestigd op wat niet goed gaat en wat beter kan en moet, in plaats van aandacht te hebben voor het unieke talent.  Zet dat talent en de bijbehorende unieke motivatie in op een manier dat het verder wordt ontwikkeld. Ten gunste van de persoon zelf en ten gunste van de organisatie. 

''Echt leiderschap'' stelt mensen in staat om te zijn wie ze zijn, te groeien en hun volledige potentieel te leren benutten. Als echte leider begeleid je mensen in hun ontwikkeling en haal je eruit wat erin zit. Ook als dat betekent dat ze straks vaardig zijn om jouw ''functioneel'' leiderschap over te nemen. Je kunt dan zelf ook een volgende stap maken in de richting van jouw eigen succes.

Leiderschap vanuit inspiratie en voorwaarden creëren

Ik zie dat in sommige organisaties talent nog niet altijd wordt herkend door de leidinggevende en als het al herkend wordt, het niet op de juiste wijze wordt ingezet uit angst voor verlies van de eigen positie, macht en autoriteit. Werkelijk leiderschap wordt niet ontwikkeld vanuit autoritair gedrag of gemaakt charisma. Charisma is juist de natuurlijke resultante van het ontbreken van autoritair gedrag. Werkelijk charisma is het gevolg van inspirerende empathie en het resultaat van het creëren van voorwaarden en kansen om mensen te laten groeien en te begeleiden op weg naar hun ''volledige potentieel''.

Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap begint bij jezelf. Daarna kun je anderen motiveren hetzelfde te doen.

Bart Lieven, leiderschapscoach