Grondlegger Rob Boeijenga over 15 jaar Ondernemersacademie, het instituut voor Ondernemerschap en Leiderschap

Door: Rob Boeijenga

15 jaar Ondernemersacademie, 15 jaar investeren in de toekomst, 15 jaar leerversnelling, 15 jaar toekomstbestendigheid, 15 jaar verwondering

Hoe het begon met een simpele vraag

En het begon allemaal vrij simpel. Zittend te midden van een groep ondernemers stelde ik de vraag “Zeg eens, vinden jullie dat je genoeg tijd neemt om na te denken over de toekomst?“. "Nou ja Rob, als je een eerlijk antwoord wilt hebben, nee, dat lukt me niet. De waan van de dag zit me toch elke keer weer op de rug”. Het was zo’n moment dat bij mij de overtuiging groeide dat er een platform moest komen waarin dit nadenken over de toekomst vorm kon krijgen. Het kreeg een naam: Ondernemersacademie!

En dan komen de vragen. Hoe doe je dat? Hoe ziet dat er uit? Hoe krijg je ondernemers zo gek om mee te doen? Negen founders gaven hun vertrouwen dat het goed zou komen. Krachtige ondernemers die de noodzaak van dit proces herkenden en onderschreven. We konden aan de slag. En in dat aan de slag gaan stond 1 ding voor mij vast. Hoe het ook zou worden ingericht, hoe het er ook uit zou zien, de deelnemers zouden de baas worden over hun eigen leerproces.

Ondernemersacademie - het geheim van omgekeerd leren

En met dit laatste als uitgangspunt raak je het hart van de academie. Toen de eerste directiecounsel van start ging in september 2008 was een paar weken daarvoor de kredietcrises uitgebroken en lag werkelijk alles op z’n gat. En als je dan met 9 directeuren maandelijks bij elkaar komt, helpt geen enkel leerboek om met deze situatie te dealen. Wat je dan nodig hebt is de erkenning dat je nieuwe inzichten en nieuwe keuzes nodig hebt. Dat je opnieuw in de leer gaat, bij jezelf en bij anderen. En als je dat in openheid en vertrouwelijkheid doet met 8 collega’s die in die zelfde positie zitten dan leer je dubbel, nee driedubbel keer zo snel. Het geheim van omgekeerd leren, het geheim van het ontdekken van je eigen leervragen in de ervaring van de ander.

Het is mateloos stimulerend en bevrijdend om te ervaren dat jouw worsteling met dilemma’s zich bij een collega ondernemer ook afspelen en dat je vervolgens gezamenlijk tot die specifieke oplossing komt die volledig passend is bij jouw bedrijf. Woh, het werkt !!!

Ik heb met veel groepen gewerkt maar nergens heb ik de dynamiek van het groepsproces zo krachtig ervaren als binnen de counsels van de academie. En dat heeft alles te maken met het fundamentele uitgangspunt dat je juist ondernemers in zo’n leerproces aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht.

Ondernemerschap en Leiderschap

En dan is er nog een belangrijke ontwikkeling die plaats vind. Ondernemerschap en Leiderschap zijn tweelingbroertjes. Ze lijken op elkaar maar toch zijn ze verschillend. Als je binnen groepsverband de toekomst van je onderneming opnieuw vorm geeft, inzicht verwerft met betrekking noodzakelijke competenties, nieuwe structuren maar ook nieuwe leiderschapsstijlen dan raakt dat op enig moment jezelf als verantwoordelijke leider. Hoe doe ik dat eigenlijk? Waar loop ik bij mezelf tegenaan? Waar ben ik bang voor? Waar heb ik de neiging om te vluchten of er juist met donder en geweld op af te gaan? Vragen waar je nou niet meteen mee te koop loopt. Wat is het dan ontzettend effectief om naast het leerproces in een counsel individueel een leerproces aan te gaan met een coach die volkomen snapt waar je mee bezig bent en die je spiegelt op je gedrag en competenties. Juist die combinatie geeft kracht aan de input van de Ondernemersacademie.

De huidige situatie ten opzichte van de start in 2008 is nauwelijks anders. We stapelen crises op crises. Wat een verschil in kracht wanneer binnen een onderneming de capaciteit om de toekomst op tijd te organiseren zich heeft ontwikkeld. Deze veerkracht is onbetaalbaar.

Ieder bedrijf heeft een ontwikkelingspartner nodig

In mijn visie heeft elke onderneming een sparringpartner als de Ondernemersacademie nodig. Niet primair als opleidingsinstituut  maar als een ontwikkelingspartner. Als een netwerk waar scherpte wordt aangebracht tussen de deelnemende partijen. Diverse bedrijven die zijn begonnen met een individuele deelname in een counsel kennen inmiddels interne ontwikkelingstrajecten in de eigen onderneming, gebaseerd op hetzelfde uitgangspunt. Maak je medewerkers eigenaar van hun eigen leerproces. Het rendement is ongelooflijk krachtig. Incompany counsels, volledig afgestemd op jouw onderneming leveren een enorme bijdrage aan het vitaliseringsproces in je bedrijf.

Het is de kracht van dit instituut om voortdurend met nieuwe ontwikkelingen te komen die aansluiten bij de veranderende werkelijkheid. Deze capaciteit om te blijven wonderen is ook de kern van ondernemerschap. Wanneer dat wordt gebundeld met krachtig en inspirerend leiderschap ben je volledig toegerust voor de toekomst, hoe grillig die ook mag zijn.

Het is inmiddels 5 jaar geleden dat ik de verantwoordelijkheid voor dit instituut overdroeg aan nieuwe bevlogen eigenaren. Ik volg het gebeuren nog steeds met veel plezier. Mijn waarnemingen in deze 5 jaar hebben mijn overtuiging van nut en noodzaak alleen maar versterkt. Ik wens Bart, Ineke en Bob alle succes met de verdere ontwikkelingen bovenal wens ik alle deelnemers een glanzende toekomst.

Rob Boeijenga

Grondlegger Rob Boeijenga
Heb jij al een academie?

Meer weten hoe je ontwikkeling structureel vorm geeft in je bedrijf?

Neem dan eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

www.ondernemersacademie.net of mail naar bob.eugelink@ondernemersacademie.net

Coaching, training of een leiderschap cursus. Met college-vakgenoten, alleen of met je team ontwikkelen. Wat heeft jouw voorkeur?