Werkelijk ont-moeten

Door: Ondernemersacademie

De betekenis van het woord

Vaak staan we niet stil bij de werkelijke betekenis van het woord ontmoeten. Ontmoeten is ont-moeten. Niets moet, er zijn geen lijstje waar je aan hoeft te voldoen. Een werkelijke ontmoeting ontstaat als je elkaar ont-moet en vooral jezelf bent en geen eisen aan de ander stelt. Dan pas zie je de ander. Sterker nog: dan pas ontstaat de ruimte voor de ander om zich te laten zien. Echte ontmoetingen zijn zeldzaam. Terwijl we denken dagelijks mensen te ontmoeten is dat toch echt een illusie. Zien we ook iets van de ander, of zien we juist wat we willen zien? Laat de ander zien wat jij verlangt? Dat laatste is menigmaal het geval. Mensen selecteren onbewust de eigenschappen van de ander. Voed je mijn ego, dan pas je bij mij en kunnen we vrienden worden. Schaad je mijn ego, dan pas je niet in mijn vriendenkring of in mijn organisatie. Oppervlakkige selectie die niet alleen wordt toegepast door de één, maar evenzo door de ander. Zowel in het sociale leven als in de maatschappij. 

Het fenomeen ego-clusters

Het is jammer genoeg de dagelijkse praktijk waardoor ego-clusters ontstaan, groepen mensen die elkaar versterken, althans dat denkt men. In organisaties zie je het fenomeen steeds vaker. De wijze van werven en selectie is alleen al gebaseerd op het afvinken van lijstjes. Hierdoor gaat een hoop talent verloren en wordt het niet ingezet omdat het gewoonweg niet wordt herkend. Werkelijke ontmoetingen ontstaan op onverwachte momenten, als mensen elkaar accepteren zoals ze zijn, de ander en zichzelf de kans geven, te ervaren en op voorhand geen lijstje met voorwaarden afwerken waar de ander aan moet voldoen om de eigen positie in de maatschappij en het sociale leven te bevestigen en in stand te houden. Ik zou iedereen, organisaties en individuen, eens aanraden lijstjes te verbannen, geen eisen te stellen, bijvoorbeeld wildvreemden aan te spreken en uit te nodigen op sociale media of in gesprek te gaan, intrinsieke eigenschappen en drijfveren te ontdekken. Je zult ervaren dat ieder talent inzetbaar is bij het aangaan en in stand houden van oprechte relaties die ontstaan als je werkelijk ont-moet.

 

Echte ontmoetingen zijn spiegels voor de ziel. Een lijstje is slechts de omranding van het beperkte (zelf)beeld. Je zult verrast zijn hoe je werkelijk ont-moet en hoe je daarmee jezelf, organisaties en relaties versterkt.