Stomp niet af ... blijf slijpen en ... groei!

Door: Ondernemersacademie

Jij weet dat inspelen op toekomstige ontwikkelingen cruciaal is voor zakelijk succes. Nieuwe markten, technologieën en actuele thema’s als MVO, duurzaamheid en innovaties vragen aandacht. Maar ook heb je te maken met de waan van de dag. Urgente zaken dringen voor. Om te blijven inspireren en innoveren begrijp je dat je tijd vrij moet maken. Zodat jezelf ook geïnspireerd wordt en blijft en zorgt dat jouw persoonlijke ontwikkeling optimaal aansluit bij de behoefte van de onderneming.

In de programma's richten we ons op natuurlijk en (persoonlijk) leiderschap. Gedurende het traject komt inzicht (wijsheid) tot stand door kennis, ervaring en intervisie en door de verbindingen te leggen: met je zelf, met anderen, met het verleden en met de toekomst. Hoe zijn we de toekomst de baas? Hoe leggen wij de verbinding tussen de toekomst en het verleden? En hoe verankeren wij de toekomst in het nu?

Wij ondersteunen de deelnemers bij de permanente vernieuwing van hun bedrijf, organisatie of team volgens vaststaande ontwikkel-stappen: ''Inzicht'', ''Route bepalen'' en ''Route volgen''.

Fase 1: inzicht

In het eerste deel van het traject creëren wij inzichten. Over jouw ontwikkeling als persoonlijk leider, als mens. Wij gaan niet op je stoel zitten maar nemen je mee naar een ontwikkeling die ieder van ons heeft te gaan. Zoals een onderneming zich ontwikkelt en groeit en bloeit met vallen en opstaan zo geldt dat ook voor onszelf. Een oud Chinees spreekwoord zegt: “Een mens heeft 20 jaar om te leren, 20 jaar om te vechten en 20 jaar om wijs te worden.” Deze lijn van leren, vechten en wijs worden zie je terug in de opbouw van het programma en wijst je de weg naar persoonlijk leiderschap. Leiderschap dat begint met zelfkennis. Hoe ben ik geworden zoals ik ben? Dat is de centrale vraag die we in deze fase van het traject onszelf stellen. 

Zelfkennis sleutel tot leiderschap

Jezelf leren kennen kost tijd en moeite. Voor iedereen is de plek op deze weg verschillend. Je bent wellicht zesentwintig of achtendertig of zevenenveertig of zesenvijftig of zeventig. In alle gevallen gaat het om de vraag of je de verbinding kunt leggen met jezelf, met je eigen situatie en met de wereld om je heen. Het is de vraag naar persoonlijke regie. Veel van wat er in je leven gebeurt verzin je niet zelf. Het overkomt je gewoon en dan is de vraag aan de orde of je door deze omstandigheden wordt geleefd of dat je door alle ontwikkelingen heen een richting kunt bepalen. Een koers die je niet overkomt maar die door jou wordt uitgezet. Een koers die betekenis geeft. Een koers waar je trots op kunt zijn.

Fase 2: Route bepalen

In het tweede deel besteden we aandacht aan de route die je wilt volgen. Inzicht is wezenlijk om te begrijpen hoe we zijn geworden zoals we nu zijn als mens en als ondernemer of professional. Dat inzicht is nodig om keuzes te maken en doelen te stellen, zowel persoonlijk als organisatorisch. Dat inzicht legt de basis voor creativiteit zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe perspectieven en een visie, een projectie van onszelf en de organisatie in de toekomst. Als we de verbinding willen maken tussen verleden en toekomst dan kunnen we dat alleen in het huidige moment doen. Inzicht brengt ons wijsheid en creativiteit en laat ons nadenken wat we juist wel en juist niet willen.

Het bestaansrecht opnieuw definiëren

Een persoon, afdeling of onderneming die zich opnieuw moet positioneren ten opzichte van de toekomst staat voor de uitdaging om haar toegevoegde waarde voor de langere termijn scherp te krijgen. Het is het proces waarbij het onderscheidend vermogen heel expliciet in beeld wordt gebracht. De vraag naar het bestaansrecht zal scherp moeten worden beantwoord. Alleen dan gaat het lukken om alle noodzakelijke maatregelen te nemen. Daar zijn vele stakeholders bij betrokken en daarbij komen vele vragen langs die we ons in dit deel van het programma gaan stellen. 

Fase 3: route volgen

De derde fase wordt gebruikt om de noodzakelijke stappen in beeld te krijgen binnen de onderneming of afdeling om de verbinding met de toekomst echt te verankeren. Iedereen gaat hierbij in zijn eigen tempo, afhankelijk van de situaties en omstandigheden, waardoor je jezelf op je eigen manier ontwikkelt. De interactie tussen coach en deelnemer en onderlinge scherpte zijn krachtige hulpmiddelen in dit leiderschapsprogramma. 

In de ontwikkeling van leiderschap en de fasen waar we doorheen gaan zullen we te maken blijven krijgen met confrontatie en het ervaren van kwetsbaarheid. Ook tijdens het proces waarin we verankeren en bezieling ervaren. Wanneer we in staat zijn om door de drie lenzen van Ofman te blijven kijken zullen we zien dat draagvlak ontstaat en een evenwichtige balans tussen inhoud, verhouding en houding. Daar ligt de basis voor duurzame ontwikkeling op alle fronten en verdwijnt kwetsbaarheid naar de achtergrond. De gemeenschappelijkheid in de organisatie voert de boventoon en confrontatie krijgt een ander karakter. Niet egocentrisch maar juist ten gunste van het groter geheel.

De bezielde onderneming/afdeling/medewerker

Bezieling, die wonderlijke capaciteit om de wereld te raken, te inspireren, te enthousiasmeren, tot ontwikkeling te brengen. Het is iets wat je voelt. “Dat is een bezielde onderneming” zeggen we dan, maar vervolgens is het nog knap lastig om uit te leggen wat dat dan is. Het is geen objectieve kwaliteit die gemeten kan worden in getallen of in ratio’s. Het is iets aan de binnenkant, wat je ervaart als je er mee in aanraking komt, iets wat je raakt. Maar tegelijkertijd is het ook wel degelijk iets aan de buitenkant. Een bezielde onderneming is een succesvolle onderneming. Maar juist op dit punt voegt ze daar nog iets aan toe. Als je goed kijkt en luistert zie je het verschil en dan niet meer alleen uitgedrukt in getallen maar in andere betekenissen. De bezielde onderneming heeft de storm doorstaan en door alle turbulentie heen zichzelf opnieuw gepositioneerd. Ze heeft afgerekend met de macht van de verbeelding maar ook met de macht van structuren en systemen. De kracht om te verrassen, om te verbinden en om te vernieuwen is opnieuw tot ontwikkeling gebracht. Bezieling heeft iets van een geheim. We staan nader stil bij deze geheimen van een bezielde onderneming die de verankering heeft gemaakt met de toekomst.

Het is geweldig om te zien wat er in een onderneming gebeurt wanneer zich de geschetste ontwikkeling op een positieve manier heeft voltrokken. Vele directeuren en medewerkers hebben een dergelijk proces meegemaakt. Wat je dan voelt is opluchting. “We leven weer, in plaats van overleven” is een uitspraak die we vaak zijn tegengekomen. Medewerkers gaan zich weer thuis voelen. Maar je hoort het ook bij de klanten. “Het is ze gelukt om de slag te maken.” De onderneming is opnieuw bezield.

Ondernemersacademie

Bij de ontwikkeling van het Natuurlijk leiderschapsconcept hebben wij gebruik gemaakt van inspirerende quotes en citaten van de founder van de Ondernemersacademie: Rob Boeijenga   https://www.ondernemersacademie.net/

Bart Lieven, eigenaar Ondernemersacademie
Bart Lieven

Mijn levensvisie (creëer balans in denken, voelen en handelen) zet ik in voor mens-g en leiderschapsontwikkeling in het bedrijfsleven. Het beste uit mensen en organisaties halen! Ratio en gevoel horen in balans te zijn zodat authenticiteit kans krijgt zich te laten zien, talenten worden herkend en een ‘’werkelijk zijn wie ik ben" weer tot bloei kan komen. Pas dan sta je in je kracht!