Natuurlijk leiderschap ontwikkelen, Ondernemersacademie

Door: Ondernemersacademie

“Ieder mens is uniek en heeft een eigen kracht”​​​​​​​

De snelheid waarmee technologische oplossingen zich aandienen is duizelingwekkend. De één vindt het fantastisch, de ander is wat huiverig. Maar hoe dan ook: je kunt er jouw ogen niet voor sluiten. Hoe houd jij je staande in deze transparante wereld? Ben jij in staat om je eigen kompas te volgen ondanks de snelle en grote veranderingen. En hoe gaat jouw organisatie om met de kansen die dit biedt? Veel organisaties zijn door de technologie, automatisering en schaalgrootte op processen gaan sturen. De duurzaam succesvolle organisaties geloven echter dat dit volledig samengaat met de mensgerichte benadering. Zij geloven in de unieke kwaliteiten van medewerkers en geven hen vertrouwen en verantwoordelijkheid. Deze organisaties investeren in leiderschap.

De Ondernemersacademie heeft het Natuurlijk Leiderschapsconcept voor deze organisaties ontwikkeld. De vier programma’s kunnen, afhankelijk van de persoonlijke ontwikkelingsbehoefte, los van elkaar gevolgd worden.

Allen zijn gericht op inzicht, verdieping en reflectie, leidend tot persoonlijk natuurlijk leiderschap. De programma’s dragen bij aan een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ze gaan uit van het unieke van de mens en zijn door de karakterbepaling altijd maatwerk.

Het Natuurlijk Leiderschapsconcept

1.    Natuurlijk leiding nemen
       Zelfregie, meer invloed, makkelijker loslaten en een juiste balans in denken, voelen en doen door persoonlijk           leiderschap.
2.    Natuurlijk organiseren
       Productief leiderschap door doelen te halen en efficiënt organiseren in verbinding met jezelf. 
3.    Natuurlijk leiding geven
       Succesvol coachen, inspireren,delegeren en motiveren met Authentiek leiderschap 
4.    Natuurlijk leiderschap
       Een ontwikkeling naar strategisch natuurlijk leiderschap en een duurzame organisatie.

Als je met mensen samenwerkt, ben je zelf het belangrijkste instrument dat je inzet. Je eigen leiderschap gaat over jouw innerlijke houding, intrinsieke motivatie en drijfveren ten opzichte van je werk en je relaties. Die houding bepaalt de kwaliteit van je leven en je werk. Hoe authentieker en natuurlijker je bent, hoe meer je er voor anderen kunt zijn en hoe meer vreugde jij zult ervaren.

                               “Organisaties zijn succesvoller als er gelukkige mensen werken”

Ineke Nijen Es, eigenaar - directeur