Je realiseert de verandering niet door de volgende spreadsheet te laten zien

Door: Jan-Harmen de Goeijen

‘’In wat voor wereld leef ik eigenlijk?’’

Interessante vraag die Jan-Harmen de Goeijen, bedrijfsmentor en franchise-partner bij thexton armstrong zichzelf steeds vaker stelt. Het meest vanzelfsprekende antwoord is dan vaak: ‘In dezelfde wereld als jij natuurlijk’. Maar is dat ook zo?

‘’Het is maar hoe je het bekijkt’’, vertelt Jan-Harmen. ‘’Voor mij vielen er heel veel kwartjes op z’n plek toen ik tijdens de directie-counsel van de Ondernemersacademie het lenzenmodel van Daniël Ofman leerde kennen. Ofman schetst ons 3 lenzen waardoor wij de wereld om ons heen kunnen bekijken. De IK -, de WIJ - en de HET lens."

Ondernemersacademie lenzenmodel

Welke kwartjes vielen er?

‘’Jarenlang heb ik veel geleerd ín en óver de HET wereld: cijfers, planning, systemen, structuren en technieken. De wereld waarin het lijkt te gaan om ‘de waarheid’, het ‘meten is weten’. Maar ik leerde ook dat je verandering niet realiseert door weer de volgende spreadsheet te laten zien waaruit blijkt dat ‘het’ anders moe(s)t.” 

Verandering realiseer je door contact te maken, écht contact. Dan gaat het over WIJ: hoe jij en ik met elkaar omgaan. In de WIJ wereld gaat het over dat wat tussen mensen gebeurt. Over sfeer, vertrouwen en (organisatie)cultuur. Door naar elkaar te luisteren en de dialoog aan te gaan kom je samen tot inzichten. “En in die dialoog leer je dat iedereen andere belevingen of interesses heeft: de IK wereld, onze individuele binnenwereld waar we alles subjectief beleven; de wereld vol emoties en gevoelens’’, aldus Jan-Harmen.

’Het gaf mij inzicht in mijzelf en de wereld om mij heen’’

‘’Allemaal leuk en aardig zo’n lenzenmodel. Maar wat moet ik er mee?’’, was de eerste reactie van Jan-Harmen. ‘’Maar het gaf mij enorm veel inzicht. Inzicht in mijzelf en inzicht in de mensen en de wereld om mij heen. Het leert mij, elke dag weer opnieuw, hoe belangrijk het is om elke situatie, elk vraagstuk, door deze drie lenzen te bekijken en mijzelf af te vragen, wat gebeurt er in mij?, wat gebeurt er tussen ons? en waar gaat het  inhoudelijk over?’’.

“Wat gebeurt er in mij? Wat gebeurt er tussen ons? Waar gaat het inhoudelijk over?”

“Als bedrijfsmentor bij thexton armstrong help ik dagelijks ondernemers met allerhande uitdagingen en vraagstukken die op hun pad komen. En dat zijn er veel! Door de verbinding als business-partner bij de Ondernemersacademie zie ik hoe de, ogenschijnlijk, twee werelden van bedrijfsadvies en organisatieontwikkeling moeiteloos in elkaar kunnen overlopen. Dat ontwikkelen van je organisatie begint bij jezelf. En dat er geen standaard systemen, structuren of pasklare antwoorden zijn op vraagstukken waar je als ondernemer mee worstelt. Het is een voortdurend zoekproces vanuit de houding van jezelf, de verhouding met de ander,ondersteunt met de inhoud vanuit de het-wereld.’’

‘’Onwijs leerzaam om te weten dat de sleutel tot verandering, plezier en succes alleen te vinden is in de overlap van al deze drie dimensies."

Jan-Harmen de Goeijen, thexton-armstrong

Jan-Harmen de Goeijen
Is de directie-counsel iets voor jou?

Bob Eugelink gaat graag het open gesprek met je aan. Bel 06 - 21 16 90 40 of mail hem via bob.eugelink@ondernemersacademie.net.

 

Coaching, training of een leiderschap cursus. Met college-vakgenoten, alleen of met je team ontwikkelen. Wat heeft jouw voorkeur?