De ondernemer is aan zet

Door: Ondernemersacademie

Bestaat hij echt die toekomst vaste onderneming? Het antwoord is, hartgrondig ja. Wij menen te mogen zeggen dat Nederland gezegend is met schitterende bedrijven. Bedrijven waar ondernemerschap met hoofdletters kan worden geschreven en inderdaad, dingen gaan soms schrijnend mis. Maar per saldo kunnen we vaststellen dat in heel veel bedrijven de daadkracht om zich krachtig te ontwikkelen en zo nodig te herstellen groot is. Dat is ook wat de afgelopen jaren ons hebben laten zien.

Onze maakindustrie is aanwezig op alle wereldmarkten. Onze export is een dragende kracht onder onze economie. Er worden snelle ontwikkelingsslagen gemaakt in de dienstverlening. Er wordt volop geïnvesteerd in toegevoegde waarde. In toenemende mate wordt verantwoordelijkheid genomen voor duurzaamheidsaspecten. Onze creativiteit is groot. We hebben heel veel in huis.

Als ondernemer breng jij de nuance

Bestaat de onderneming waarin het beschrevene tot nu toe allemaal precies wordt toegepast? Het antwoord is nee. Natuurlijk bestaat die niet. Stel je voor dat dit allemaal zonder de nodige nuance zou worden toegepast. Het werd een ramp. Maar daarvoor ben jij ondernemer. Om juist de noodzakelijke nuance, passend bij jouw bedrijf, aan te brengen. Voor deze nuance heb je ons niet nodig. Daar ben jij voor. Daarvoor ben je ondernemer geworden en dan weet je donders goed waar je de accenten moet gaan leggen, waar je moet gaan faseren, gaan nuanceren, gaan doseren.

En dat hebben veel ondernemers ook gedaan. Wij zijn diep onder de indruk van de slag die bij veel bedrijven is gemaakt. Er zijn hele belangrijke stappen naar de toekomst gezet. Op heel veel plaatsen is het verleden opnieuw verbonden met de toekomst. Ondernemers zijn de toekomst opnieuw de baas geworden.

“Jeroen Spoelder, algemeen directeur Cirex: Nieuwe ideeën en energie dankzij de directiecounsel”

In alle sectoren is gezond ondernemerschap nodig

Zijn er dan geen zorgpunten? Zeker. De wereld verandert in een heel hoog tempo en er heerst een behoorlijke mate van maatschappelijke onrust. Er zijn sectoren waar de storm nog lang niet is uitgewoed. In de gezondheidszorg zijn er ontwikkelingen gaande waarin nog heel veel moet gebeuren om een gezonde balans te krijgen tussen verleden en toekomst. Het is een sector die zichzelf nog in grote mate zal moeten herdefiniëren. De aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is een heet hangijzer. Zijn we in staat om ook in de toekomst tijdig het talent te ontwikkelen wat nodig is om aansluiting te houden tot alle veranderingen om ons heen?

Zo maar een paar beelden van de huidige werkelijkheid. Ondernemerschap is niet alleen voorbehouden aan de profitsector. Integendeel. Gezond ondernemerschap hebben we nodig in alle geledingen van de maatschappij. Het is de capaciteit om de toekomst op tijd te organiseren, waar dan ook.

Heb jij de regie?

Als we ons dat realiseren ontstaat de noodzakelijke ruimte om de blik te verbreden. Dat is overigens volstrekt niet vanzelfsprekend. De eerlijkheid gebied te zeggen dat we ondertussen al weer heel wat ondernemers hebben gesproken die volkomen zijn overgegaan tot de orde van de dag en daar is ook begrip voor. Het was een lange tijd van overleven en als het dan gelukt is dan wil je even geen gezeur aan je kop.

Toch dagen wij je uit om met ons de vervolgstappen te zetten en daarbij beginnen we bij jou zelf. De manier waarop we naar de wereld om ons heen kijken zegt veel over ons zelf. Zonder zelfkennis is de kans groot dat we een vertekend beeld hebben van de wereld om ons heen. Zonder zelfkennis zijn we niet instaat om een gezonde regie te voeren over het eigen leven en als dat niet lukt, wordt de kans een stuk kleiner omdat dan wel te kunnen in een onderneming. Jij bent aan de beurt.

Deelnemen in een directie-counsel van de Ondernemersacademie? 

Bron: ‘’De toekomst de baas’’ –  Rob Boeijenga - Founder Ondernemersacademie

Ondernemersacademie
Deelnemen in een directie-counsel van de Ondernemersacademie?

Wij gaan graag het open gesprek met je aan. Bel 06 - 21 16 90 40 of mail ons via info@ondernemersacademie.

 

Coaching, training of een leiderschap cursus. Met college-vakgenoten, alleen of met je team ontwikkelen. Wat heeft jouw voorkeur?