"Betekenisvol bijdragen aan het proces van inzicht, verbinding en ontwikkeling van mens en organisatie’’ is onze drijfveer

Door: Ondernemersacademie

Inmiddels ruim 5 jaar geleden kregen wij (Ineke Nijen Es en Bart Lieven) de unieke gelegenheid de Ondernemersacademie over te nemen van initiatiefnemer en founder Rob Boeijenga. “Het was de visie van Rob over leiderschap en ontwikkeling die zo resoneerde dat we direct voelden dat deze kans niet voorbij mocht gaan,” blikt Bart Lieven terug.

Leiderschaps- en organisatieontwikkeling faciliteren vanuit een breder perspectief dan alleen het inhoudelijke vraagstuk, in combinatie met bezieling en kijkend naar de eigen rol en persoon. Reflectie gericht op de inhoud, iemands persoonlijke houding en verhouding met zijn/haar omgeving en vertaald naar essentiële vaardigheden, nl. soft-skills. Met als uitgangspunt dat iedereen uniek is en eigenaarschap heeft over zijn eigen leerproces. 

Bart: “Dat fundament in combinatie met het geloof in manifestatie en creatie maakt dat je de toekomst de baas kunt zijn. Niet later maar nu."

15 jaar uitbouw Ondernemersacademie naar ontwikkelpartner voor bedrijven

Anno 2022 faciliteert de Ondernemersacademie naast de counsels, als ontwikkelpartner veel interne ontwikkelingstrajecten in vele organisaties. Gebaseerd op hetzelfde uitgangspunt: maak jezelf en je medewerkers eigenaar van hun eigen leerproces. Het rendement is ongelooflijk krachtig. Dit doen we in in-company-counsels, 1 op 1 coaching, teamontwikkeling, missie-visie trajecten volledig afgestemd op jouw organisatie, benoemd Bart. “Al deze vormen en interventies leveren een enorme bijdrage aan het vitaliseringsproces in je bedrijf. Met het natuurlijk leiderschapsconcept als navigator naar onaangesproken capaciteiten, vernieuwende zienswijzen en echte verbinding, waar één plus één drie is.”

Een van de fundamentele uitgangspunten van de Ondernemersacademie is dat iedere ontwikkeling een natuurlijk proces is. Dit begint met een onbevooroordeeld inzicht in waarom je doet zoals je doet, om daarna vanuit je kwaliteiten werkelijke stippen op de horizon te zetten en zelf de beweging te maken die jij voor ogen hebt.

Trots op ons team

Het zijn vooral die vraagstukken van professionals uit alle lagen van organisaties geweest die de ontwikkeling van de Ondernemersacademie een boost hebben gegeven en onze coaching verdieping hebben gegeven, ervaart Ineke. ”Deze ontwikkelng vraagt maatwerk bij ieder traject, zowel op de inhoud van het traject, het proces van ontwikkelen en het matchen van de juiste coaches.De laatste jaren hebben we mooie verbindingen gelegd met professionele coaches die natuurlijk leiderschap en intervisie faciliteren en reisbegeleiders zijn van inzicht naar verbinding en ontwikkeling. Wij zijn trots op al die professionals die samen met ons de Ondernemersacademie blijven door ontwikkelen.”

Door holistisch (kijkend naar het geheel) te blijven kijken naar drijfveren en gedrag in relatie tot zingeving van mens en organisaties. 

“Het mooiste van dit vak: dat deelnemers ons aanbevelen bij anderen”

Tevreden medewerkers maken succesvolle organisaties

Zo heeft iedere professional iets te doen om te blijven groeien en bij te dragen aan het bestaansrecht van de organisatie waar hij of zij onderdeel van uitmaakt. Dat vraagt maatwerk en daarom zijn er volgens Bart zoveel vormen van begeleiding en coaching mogelijk gericht op verschillende abstracties van omgeving, gedrag, vermogens (capaciteiten), overtuigingen en waarden, identiteit tot en met het kristalhelder formuleren van werkelijke zingeving. “Dat is een proces van Zijn naar Doen en dan schijnt het overal doorheen, consistent en natuurlijk.”

“Wij hopen nog lang van betekenis te zijn voor organisaties en hun medewerkers.”

Ineke Nijen Es, directeur-eigenaar en Bart Lieven, directeur-eigenaar, leiderschapscoach

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

Wordt de toekomst de baas. Niet morgen maar nu.

Bart Lieven, Ineke Nijen Es
Ontdek met de volgende 3 vragen waar de oplossing van jouw vraagstuk zit:
  • Klopt het inhoudelijk waar jij/jullie mee bezig zijn?
  • Klopt de manier waarop je met elkaar omgaat?
  • Klopt jouw hart hier sneller van?

De oplossing ontstaat door een werkelijke reflectie op alle drie vragen. 

Coaching, training of een leiderschap cursus. Met college-vakgenoten, alleen of met je team ontwikkelen. Wat heeft jouw voorkeur?