Deelnemen in een counsel

Van en met elkaar leren met collega ondernemers, directieleden en vakgenoten

De Ondernemersacademie wil een bijdrage leveren in het proces van permanente vernieuwing van bedrijven om succesvol te worden en te blijven. Dit doen wij door ontwikkeling van verbindend-, duurzaam- en persoonlijk leiderschap van ondernemers en professionals door te leren van en met elkaar.

Wij bundelen de krachten van ondernemers en professionals in counsels en koppelen deze counsels aan expertise op het gebied van conditionering, motivatie, gedrag, doelen stellen, communicatie, keuzevrijheid en andere soft-skills. 

Wat is een counseltraject?

De counsels bestaan zowel uit groepsbijeenkomsten als individuele gesprekken. Hiermee draagt de academie bij aan de noodzakelijke focus op persoonlijke groei en concrete  vernieuwing binnen bedrijven én aan de vertaling hiervan in tijdige stappen, zodat bedrijven zich van binnenuit vernieuwen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de aandacht voor talent- en competentieontwikkeling. Alle verandering begint bij inzicht en leidt tot duidelijke doelstellingen en een strategie deze ook daadwerkelijk te realiseren. Gelukkige mensen maken succesvolle organisaties.  Wij reizen mee op weg naar succes.

“Dick Aalderink, directeur VDL Weweler: Voor mij is de counsel een geweldige leerschool”