Workshop Lencioni, optimaal samenwerken

Als je gedaan kon krijgen dat alle neuzen binnen een organisatie in dezelfde richting staan, zou je, ongeacht de concurrentie, in iedere bedrijfstak en markt een vooraanstaande speler kunnen zijn, altijd

De kwaliteit van het teamwerk is van directe invloed op de prestaties en het concurrerende vermogen van een organisatie. Volgens Patrick Lencioni bestaat teamwerk uit 5 pijlers.

De 5 pijlers van Lencioni

  • Vertrouwen
  • Openheid
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Resultaatgerichtheid

Vertrouwen is de basis voor openheid. Wanneer teamleden met openheid stevig bijdragen aan de besluiten, zich gehoord en serieus genomen voelen, zal hun betrokkenheid toenemen voor de genomen besluiten. Dan is het een kleine stap naar het pakken van de eigen verantwoordelijkheid en te sturen op het realiseren van de collectieve doelen.

De pijlers zijn onderling verbonden. Gevoeligheid op één van de pijlers betekent is een risico voor het goed functioneren van een team.

Begeleiding

De workshop wordt begeleid door een ervaren coach. De coach beschikt over ruime ervaring in het begeleiden van ontwikkelprocessen en persoonlijk leiderschapstrajecten.

Looptijd

De workshop bestaat uit één dag

Waar           Woodbrooke in Barchem of in-company
Wanneer    dagelijks op te starten 
Tijd              09:00 uur – 16:30 (inclusief gezamenlijke lunch) 

Maak een afspraak

Geïnteresseerd in de workshop optimaal samenwerken? Stuur een e-mail met jouw contactgegevens, dan nemen wij op korte termijn contact op voor een afspraak.