Training Lencioni model 'optimaal samenwerken'

Als je gedaan kon krijgen dat alle neuzen binnen een organisatie in dezelfde richting staan, zou je, ongeacht de concurrentie, in iedere bedrijfstak en markt een vooraanstaande speler kunnen zijn, altijd

De kwaliteit van het teamwerk is van directe invloed op de prestaties en het concurrerende vermogen van een organisatie. Volgens Patrick Lencioni bestaat teamwerk uit 5 pijlers.

De 5 pijlers van Lencioni

  • Vertrouwen
  • Openheid
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Resultaatgerichtheid

Vertrouwen is de basis voor openheid. Wanneer teamleden met openheid stevig bijdragen aan de besluiten, zich gehoord en serieus genomen voelen, zal hun betrokkenheid toenemen voor de genomen besluiten. Dan is het een kleine stap naar het pakken van de eigen verantwoordelijkheid en te sturen op het realiseren van de collectieve doelen en resultaten. De pijlers zijn onderling verbonden. Gevoeligheid op één van de pijlers betekent is een risico voor het goed functioneren van een team.

Samengevat: Leden van goed functioneren teams: vertrouwen elkaar; gaan openlijk de strijd aan over ideeën; steunen besluiten en actieplannen; spreken elkaar aan op het realiseren van overeengekomen activiteiten; concentreren zich op het bereiken van collectieve resultaten.

“MT lid Kadaster: We hebben de hele dag een 'open gesprek' gehad en elkaar persoonlijk beter leren kennen. Er werd goed naar elkaar geluisterd en het vertrouwen in elkaar is gegroeid.”

Begeleiding en looptijd

De training Lencioni wordt begeleid door een ervaren coach. De coach beschikt over ruime ervaring in het begeleiden van ontwikkelprocessen en persoonlijk leiderschapstrajecten met behulp van het teammodel Lencioni. Voorafgaand aan de training vullen alle teamleden de Lencioni vragenlijst in. De uitkomsten van de teamscan is onderlegger voor de training. 

De training bestaat uit één dag
Waar           Woodbrooke in Barchem of in-company
Wanneer    dagelijks op te starten 
Tijd              09:00 uur – 16:30 (inclusief gezamenlijke lunch) 

Maak een afspraak

Geïnteresseerd in de training Lencioni 'optimaal samenwerken'? Stuur een e-mail met jouw contactgegevens, dan nemen wij op korte termijn contact op voor een afspraak.