Ontwikkeladvies op maat

Reflectie als onderdeel van de organisatie. Investeren in bewustzijn en ontwikkeling

Voor wie?

Wij zijn gericht op organisaties die open staan voor vernieuwing en verandering willen omarmen. Voor het strategische personeelsplan is het onder meer van belang te bepalen wat deze veranderingen voor de medewerkers en de organisatie betekenen. Mogelijk kunnen er nu al vraagstukken in de organisatie zijn op het gebied van samenwerking, zelfregie en sturing naar de toekomst.

De consultants zijn objectief en onbevooroordeeld. Samen met jou en de medewerkers worden nieuwe inzichten gecreëerd waardoor een duidelijke richting ontstaat en de organisatie beter in staat is blijvende veranderingen in houding en gedrag te realiseren die constructief en productief zijn. Gevolg is dat de bedrijfsresultaten zullen verbeteren en een slag kan worden gemaakt.

Voordelen

  • Onbevooroordeeld advies van kundige Consultants
  • Hoge interne betrokkenheid door het gebruik van de expertise van uw medewerkers
  • Ontzorging van de organisatie
  • Mogelijke ondersteuning door vele subsidiemogelijkheden
“De toekomst naar binnen halen is mijn prioriteit geworden.”

Het ontwikkelplan en -advies

Het Ontwikkelplan is gebaseerd op een zorgvuldige analyse van individuele vraagstukken op het gebied van kennis en vaardigheden alsook van organisatievraagstukken vanuit de huidige en gewenste situatie. Hieruit voortvloeiend wordt een tweeledig Ontwikkelingsadvies gegeven bestaande uit Praktische Coaching en Ontwikkeling op Maat. Vanuit het helder kijken naar de visie en missie van de organisatie wordt samen met jou een toetsing gemaakt op verschillende niveaus; namelijk Identiteit, Zingeving, Overtuigingen en Waarden, Vaardigheden, Gedrag en Omgeving.