Ontwikkeladvies voor het gehele bedrijf

Een ontwikkeladvies op maat waardoor het verbeterpotentieel van de organisatie en medewerkers helder wordt en de vooruitgang wordt ingezet.

Duurzaam succesvolle organisaties geven doorlopend en met een open blik de benodigde aandacht aan technologische ontwikkelingen, globalisering, veranderende wet- en regelgeving, groei en diversiteit van medewerkers. De snelheid waarin veranderingen zich namelijk aandienen is duizelingwekkend. De beschikbare informatie is veelomvattend en complex. De invloed op kennis en vaardigheden van de medewerkers en op de structuur binnen de organisatie is groot.

Om de organisatie wendbaar en gereed te maken voor de toekomst is een passende beweging vereist. 

Wij zijn gericht op organisaties die open staan voor vernieuwing en verandering willen omarmen. Voor het strategische personeelsplan is het onder meer van belang te bepalen wat deze veranderingen voor de medewerkers en de organisatie betekenen. Mogelijk kunnen er nu al vraagstukken in de organisatie zijn op het gebied van samenwerking, zelfregie en sturing naar de toekomst.

Het Ontwikkelplan is gebaseerd op een zorgvuldige analyse van individuele vraagstukken op het gebied van kennis en vaardigheden alsook van organisatievraagstukken vanuit de huidige en gewenste situatie. Hieruit voortvloeiend wordt een tweeledig Ontwikkelingsadvies gegeven bestaande uit Praktische Coaching en Ontwikkeling op Maat. Vanuit het helder kijken naar de visie en missie van de organisatie wordt samen met jou een toetsing gemaakt op verschillende niveaus; namelijk Identiteit, Zingeving, Overtuigingen en Waarden, Vaardigheden, Gedrag en Omgeving.