Ik ben een vakspecialist en ondernemer

Je bent eigenaar van een organisatie maar daarnaast ook nog de vakspecialist binnen jouw bedrijf.

Je bent een kei in je vak, ongekend druk en blust vele brandjes. Je leeft voor je vak en je bent jouw bedrijf. En je weet dat het tijd is om als ondernemer je eigen balans op te maken.

Aandacht voor de toekomst

Jij weet dat inspelen op toekomstige ontwikkelingen cruciaal is voor zakelijk succes. Nieuwe markten, technologieën en actuele thema’s zoals MVO vragen aandacht. Maar ook jij hebt te maken met de waan van de dag. Urgente zaken dringen voor. De planningscyclus is op orde maar echt tijd voor de toekomst is schaars. En je weet dat je die tijd moet vrijmaken om inspirerend te zijn voor je medewerkers en je bedrijf.

Noodzakelijke inspiratie als leider

Om te blijven inspireren en innoveren begrijp je dat je die tijd vrij zal moeten maken. Maar hoe bouw je voldoende rust in? Zodat je zelf ook geïnspireerd wordt en blijft? En hoe zorg je ervoor dat jouw persoonlijke ontwikkeling optimaal aansluit bij de behoefte van de onderneming?

Leren en reflecteren in volstrekte vertrouwelijkheid

Je praat hierover met collega’s, vrienden maar échte verdieping blijft uit. Het lijkt je best aantrekkelijk om in volstrekte vertrouwelijkheid ontwikkelingen te delen met mede-ondernemers en omgekeerd. Maar hoe doe je dat?