Ik ben een manager, MT lid

Jij bent manager en MT lid bij een middelgrote of grote onderneming. Je bent goed gekwalificeerd voor je job en je hebt behoorlijk wat ervaring. Je geeft richting aan het beleid van de organisatie en je adviseert de directie ten aanzien van operationele zaken.

Je realiseert je dat een goede vertaling van het strategisch beleid naar de uitvoering cruciaal is voor het organiseren van succes voor de onderneming in de toekomst.

Koers houden

Binnen je werk switch je regelmatig tussen verschillende rollen, verantwoordelijkheden en taken. Flexibiliteit is inherent aan jouw functie om tegemoet te komen aan verschillende behoeften van directie, management en medewerkers binnen jouw organisatie. En je hebt om te gaan met voortdurende veranderingen in markten, arbeidsmarkt, wet- en regelgeving. Tegelijk ben je je bewust van het belang van een consistent operationeel beleid. Soms heb je het gevoel dat je wel erg veel bordjes in de lucht moet houden.

Jezelf vernieuwen

Zeker als jij al langer in het vak zit heb je zo je eigen aanpak en werkwijze ontwikkeld. Je kent ‘de klappen van de zweep’. Het bijhouden van je kennis met betrekking tot actuele ontwikkelingen op het vlak van je vak is niet zo ingewikkeld. Toch vraag jij je wel eens af hoe een operationeel-, stafmanager uit een andere organisatie met een bepaald vraagstuk zou omgaan.

Leren in volstrekte vertrouwelijkheid

Je zou je af en toe uit de hectiek van het werk willen terugtrekken en stilstaan bij wat er voor jou echt toe doet in je werk. Je voelt de behoefte om in rust en vertrouwelijkheid te sparren met vakgenoten over complexe vraagstukken en over jouw rol als manager. Je bent je ervan bewust dat jouw eigen leiderschapsontwikkeling in dit opzicht ten goede komt aan de organisatie.

“Monique Roozeboom: “Rolzuiver blijven, ik heb een goede balans gevonden tussen kritisch en respectvol zijn””