Waardering is een issue en kan zeker helpen, maar ……

Door: Ondernemersacademie

Het streven naar waardering komt vaak voort uit de angst voor afkeuring. Dit is een belangrijke reden waarom ik vroeger geen ‘nee’ kon zeggen. Stel je voor dat ik op mijn ‘nee’ kritiek zou krijgen en daarom niet gewaardeerd zou worden. Dan kun je beter toch maar beter ‘ja’ zeggen en hard werken. Dat laatste werd me op school en thuis volop geleerd.

Waardering is slechts een kort moment wat je goed doet voelen en daarna dan ga je op zoek naar een nieuwe ervaring. Maar dan moet deze ervaring de vorige prestatie wel overtreffen als je opnieuw waardering wilt ervaren. Want anders kun je je afvragen of de eerste waardering wel oprecht is geweest.

Waarom willen mensen toch zo graag gewaardeerd worden? Dit heeft vaak te maken met het feit dat men het tegenovergestelde van waardering, afkeuring, niet wil ervaren. Afkeuring betekent dat je niet goed genoeg bent en dat is iets wat we al helemaal verafschuwen. 

Terug naar mezelf. Omdat waardering voor mij belangrijk was deed ik altijd mijn best en kreeg weinig kritiek. En als ik toch een keer kritiek kreeg dan vond ik het wel heel vervelend om dit te krijgen. Ik deed immers zo goed mijn best. Ik hield de cirkel in stand. Door continu mijn best te doen en te streven naar waardering had ik geen oog voor mijn angst om kritiek te krijgen.  

Wat ik heb mogen leren is om kritiek niet direct persoonlijk op te nemen, want dat was/is mijn grote valkuil. Tegelijkertijd heb ik geleerd dat wat je ook wilt ervaren, in dit geval waardering, je krijgt er nooit genoeg van. Dit gaat door  totdat je het tegendeel, in mijn geval angst voor kritiek, kunt accepteren.

Tenslotte heb ik mogen leren dat ik waardering van anderen nodig had omdat ik mijzelf niet voldoende waardeerde. Ik had anderen nodig om dit in te zien, door zowel te weinig waardering als teveel waardering van anderen te krijgen. Dit laatste vraagt nog een toelichting: als ik teveel waardering kreeg voelde ik me ook ongemakkelijk, in mijn ogen was het niet gemeend.

Zelfkennis en jezelf weten te waarderen is voor mij het belangrijkste als het om waardering gaat. Belonen omdat je iets gedaan hebt helpt daarbij wel, maar zal nooit voldoende zijn.

November 2017, Geert Klein Bruinink

Geert Klein Bruinink, coach, trainer