Directiecounsel, leiderschapstraject voor ondernemers en directieleden

Door: Ondernemersacademie

Jij weet dat inspelen op toekomstige ontwikkelingen cruciaal is voor zakelijk succes. Nieuwe markten, technologieën en actuele thema’s zoals MVO vragen aandacht. Maar ook jij hebt te maken met de waan van de dag. Urgente zaken dringen voor. De planningscyclus is op orde maar echt tijd voor de toekomst is schaars. En je weet dat je die tijd moet vrijmaken om inspirerend te zijn voor je onderneming.

Leren van en met elkaar in de directiecounsel

Het centrale thema in de directiecounsel is ‘verbinding met de toekomst’. Het is een programma gericht op inzicht, verdieping en reflectie, leidend tot authentiek leiderschap, waardoor het bijdraagt aan excellent ondernemerschap en duurzame organisaties. 

Wij bieden jou een platform om kennis te delen, persoonlijk leiderschap te ontwikkelen, onaangesproken capaciteiten aan te boren, doelen te stellen en deze te bereiken. 

Directiecounsel 13, startdatum 23 januari 2020 (nog enkele plaatsen vrij)

Een counsel is een traject waarin 7 tot 8 ondernemers, directie- en seniormanagementleden van bedrijven uit Oost-Nederland uit verschillende branches een tweejarig ontwikkeltraject doorlopen op het gebied van persoonlijk leiderschap en organisatieontwikkeling. Dit traject bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten en worden afgewisseld door 8 individuele coachingsgesprekken.

Tijdens de bijeenkomsten ga je indringend in gesprek over de toekomst van jouw onderneming en jouw rol. Complete vertrouwelijkheid is hierbij het uitgangspunt, zodat een ieder zijn gedachten de vrije loop kan laten.

Flyer directie-counsel